Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 17 februari 2015

Dom om Mälarreglering överklagas till HD

Mälarens nya reglering efter ombyggnaden av Slussen kan bli ett fall för Högsta domstolen. Över 200 markägare har överklagat beslutet.

Peter Reuterströms marker påverkas redan av Mälarens vårflöden. Med den planerade "vårpuckeln" försenas hans vårbruk med i snitt 21 dagar.
Peter Reuterströms marker påverkas redan av Mälarens vårflöden. Med den planerade "vårpuckeln" försenas hans vårbruk med i snitt 21 dagar. FOTO: Per Groth

Hovrättens dom om ny vattenreglering för Mälaren överklagas av flera lantbrukare. En grupp om 31 markägare, företrädda av Landahl Advokatbyrå och förre LRF-juristen Fredrik Bonde, menar att den omfattande vårfloden ska prövas för sig, att skadorna för jordbruket ska ställas mot miljönyttan, samt att tiden för att anmäla oförutsedd skada sätts till 20 år.

Även LRF Konsult – som i hovrätten företrädde 200 markägare – ansöker om prövningstillstånd i Högsta domstolen. De menar att hovrätten prövat en bristfällig miljökonsekvensbeskrivning, samt att Natura 2000-områden gynnas i strid med enskildas rättigheter.

Högsta domstolen ska nu ta ställning till om den beviljar prövningstillstånd, eller om fallet redan anses avgjort i tidigare instanser.

Relaterade artiklar

Till toppen