Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 9 april 2018

Dyraste odlingsmarken i EU

Man får betala 30 gånger mer för den dyraste åkermarken i EU jämfört med den billigaste. Den dyraste arrenderade marken kostar 28 gånger mer än den billigaste. Och en av ytterligheterna går att hitta i Sverige.

 En vingård i Legurien.
En vingård i Legurien. FOTO: Mostphotos

För att köpa den dyraste åkermarken i EU får man ta sin plånbok och bege sig till Nederländerna. Där kostar en hektar åker i medeltal 63 000 euro, vilket är cirka 630 000 kronor. Även det högsta arrendet får man betala i Nederländerna – 791 euro årligen per hektar. Det skriver Landsbygdens folk.

Det är statistik från Eurostat som visar prisnivån för 2016.

Dyrast i Italien

Det näst högsta medelpriset för odlingsmark betalar man i Italien med 40 000 euro. Rekordpriset för åkermark är i regionen Ligurien i nordvästra Italien, där medelpriset ligger på 108 000 euro per hektar. Anledningen är att det finns få lämpliga lantbruksområden i området med den smala kustremsan som är odlingsbara.

På den andra sidan skalan ligger Rumänien, där ett hektar jordbruksmark kostar 1 958 euro i medel, medan det absolut lägsta priset betalas i området Yugozapaden i Bulgarien, där kostar en hektar åker 1 165 euro.

Många faktorer påverkar

För arrenderad mark hittar man det lägsta medelpriserna i Lettland, 46 euro per år. Men de enskilda bottenpriserna finns i Sverige, i mellersta och övre Norrland, där arrendet kan vara så lågt som 28 euro per år och hektar.

De faktorer som påverkar priset på jordbruksmark är bland annat olika nationella regler, klimat och logistik samt kvaliteten på jorden, sluttningar och hur det är dränerat. I varma länder är bevattningen en viktig faktor, där bevattnade åkrar kan vara sex gånger dyrare än åkrar utan bevattning.

Priserna har stigit snabbt

I de nya EU-länderna i östra Europa har markpriserna på sina håll stigit snabbt, snabbast i Tjeckien där prisnivån tredubblades på fem år, mellan 2011 och 2016. Under samma tid fördubblades priserna i de baltiska länderna och Ungern.

Arrendepriset fördubblat

Enligt Jordbruksverket kostade en hektar åkermark i Sverige i genomsnitt 75 000 kronor 2016, ca 7 500 euro, vilket var en ökning med 3 procent från året innan. Ett genomsnittligt arrende för en hektar jordbruksmark var 1 705 kronor per år, cirka 170 euro. Under de senaste tio åren har arrendepriset stigit med omkring 50 procent.

I Finland är prisnivån generellt något högre än i Sverige, både för att köpa och arrendera åkermark.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen