Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 26 juli 2019

Dyrt och svårt att bekämpa hönshirs

Hönshirs är listat som ett av världens värsta ogräs. Via halm, jord och maskiner sprider det sig nu inom Sverige och allt fler vittnar om problem med det svårbekämpade ogräset.

 Under sommaren har hönshirs ljusgröna ax som sedan blir bruna när de mognat.
Under sommaren har hönshirs ljusgröna ax som sedan blir bruna när de mognat. FOTO: Ebba Fogelfors/Per Widén

– Det här är ett besvärligt ogräs som man behöver ha respekt för, säger Per Widén, ogräsrådgivare på Jordbruksverkets växtskyddscentral i Uppsala.

”Plocka det direkt”

Hönshirs har traditionellt ställt till problem i grönsaksodlingar och majs eftersom det trivs i lätta jordar och glesa grödor. I takt med att majsodlingen expanderat har hönshirs spridit sig till fler gårdar. Numera återfinns det även på gårdar med spannmålsdominerad växtföljd.

– Vi måste göra det vi kan för att undvika vidare spridning. Hittar man hönshirs gäller det att plocka bort det direkt eller kombinera med växtskydd för att undvika betydande skördebortfall.

 Per Widén, ogräsrådgivare på Jordbruksverkets växtskyddscentral i Uppsala.
Per Widén, ogräsrådgivare på Jordbruksverkets växtskyddscentral i Uppsala. FOTO: Jordbruksverket

Svåråtkomlig

Hönshirs trivs i varma jordar och gror relativt sent. När man normalt bekämpar andra ogräs under våren har hönshirsen inte kommit i gång, vilket gör den svår att komma åt.

Fakta: Hönshirs

Har funnits i Sverige sedan 1700-talet men i modern tid kommit in med grönsaksutsäde, gräsfrö och fågelfrö. Sprids mellan åkrar via frö, jord, halm och maskiner.

Tropiskt, ettårigt gräs som trivs med mycket sol, värme, vatten och på lättare jordar. Börjar gro vid 13 grader men som bäst över 20 grader. Har cirka 2000 frön per planta.

Gräset växer i tuvor med strån som är platta, sträva och relativt tjocka. Kan bli 0,8-1,5 meter högt. Bladen är släta med sträv kant och ofta lilafärgade vid basen. Bladbredd 10-15 mm. Blomställning i form av ljus vippa. Ljusgröna ax som blir bruna när de mognar.

Källa: Ogräsrådgivaren (SLU). Den virtuella floran (Naturhistoriska Riksmuséet)

Dyrt och svårbekämpat

Enligt Per Widén är problemet är timingen.

– Det kan gro i nya generationer och då blir det svårt att hinna bekämpa i tid. Kommer det upp i midsommartid är det för sent att spruta i vissa grödor eftersom inga preparat då är tillåtna. Dessutom blir bekämpningen lätt dyr eftersom en gräsherbicid behöver användas utöver standardbehandlingen för örtogräs.

 En hönshirsplanta som håller på att gå i ax.
En hönshirsplanta som håller på att gå i ax. FOTO: Per Widén

Flera behandlingar

Kostnaden för ogräsbekämpning i vårsäd kan bli minst dubbelt så hög, enligt Per Widén. En standardbehandling kostar 100-200 kronor per hektar och merkostnaden för att behandla hönshirs är 200-400 kronor per hektar. I en bra vårsädesgröda brukar dock hönshirs ha svårt att konkurrera. Merkostnaden för ärter och bönor är i samma storleksordning.

För majs och andra specialgrödor kan det behövas upprepade behandlingar, vilket också kan fördyra bekämpningen och är svårt att hinna med.

 Rikard Andersson, odlingsrådgivare på Jordbruksverkets växtskyddscentral i Alnarp.
Rikard Andersson, odlingsrådgivare på Jordbruksverkets växtskyddscentral i Alnarp. FOTO: Jordbruksverket

Resistens

Ute i världen är hönshirs ett av de mest resistensutsatta ogräsen men än så länge finns inget dokumenterat fall i Sverige. En handfull preparat biter på ogräset, däremot har många av dem samma verkningsmekanism.

– I praktiken finns bara tre-fyra medel och nöter man på med samma år efter år är resistens att vänta sig, säger Rickard Andersson på Jordbruksverkets växtskyddscentral i Alnarp.

Utbredning i Sverige

Hönshirs finns framför allt i södra Sverige på lättare jordar. Mest utbrett är det runt trakten kring Kalmar och längst med kusterna. Även Öland och Gotland är drabbat, samt delar av Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän. Lokalt finns det i Sörmland, Östergötland och Värmland.

– Ett tydligt tecken på att det sprider sig är att det upptäcks på så många olika växtplatser, allt från åkerkanter till gårdsplaner och villaträdgårdar. Förekomsten ökar helt klart och det är viktigt vara uppmärksam. Det pratas mycket om renkavle, men på den här typen av lättare jordar är hönshirs ett minst lika stort problem, säger Rickard Andersson.

 Hönshirs trivs i bär- och grönsaksgrödor som har svag konkurrensförmåga och odlas på lättare, varmare jord. Bilden visar hönshirsplantor i tidigt utvecklingsstadium.
Hönshirs trivs i bär- och grönsaksgrödor som har svag konkurrensförmåga och odlas på lättare, varmare jord. Bilden visar hönshirsplantor i tidigt utvecklingsstadium. FOTO: Per Widén

Anpassar sig

Ursprungligen är hönshirs ett tropiskt ogräs som trivs i ett varmt och fuktigt klimat. Med tanke på klimatförändringarna kan ogräset bli ett större problem framöver, säger flera av rådgivarna som Land Lantbruk har pratat med.

Redan nu visar studier att hönshirs anpassat sig till nordiska dagslängder och börjar utvecklas tidigare på säsongen.

Fakta: Hur kan spridning av hönshirs motverkas?

· Lär dig identifiera ogräset och håll koll i fält. Då ökar chansen att få bort ogräset innan det hunnit bli ett problem.

· Håll god hygien. Rengör maskiner och ta inte halm från sådana fält där det finns hönshirs. Flytta inte jord mellan åkrar.

· Tänk igenom växtföljden. Hönshirs gror på våren och kan konkurreras ut med en höstgröda eller vall. Vid stora problem, överväg att lägga om marken till träda för att underlätta mekanisk eller kemisk bekämpning och utarma fröbanken.

· Var strategisk vid skörd, höst- och vårbruk. Ta åkrarna i rätt ordning och börja köra i fält som är fria från hönshirs och avsluta där det finns, för att undvika att frön följer med maskinerna till rena fält.

Källa: Per Widén och Linda af Geijerstam, Jordbruksverket

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen