Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 9 oktober 2017

Effekten av tinad permafrost kan dämpas av marken

Om marken sköts på rätt sätt kan jorden användas för att binda koldioxid.

 Tinande permafrost i Kanada.
Tinande permafrost i Kanada. FOTO: Gustaf Hugelius

Ny forskning pekar på att jordens förmåga att binda koldioxid kan vara mycket större än man tidigare trott. Det är forskare från Stockholms universitet och Stanford University som menar att upptag i jordbruksmark, betesmark och skogsmark kan kompensera för ökade globala utsläpp från till exempel tinande permafrost. Organiskt material i jord binder mycket mer kol än hela jordens atmosfär och alla växter tillsammans.

Mildra klimatförändringar

Resultaten visar att bra skötsel av marken kan mildra förändringar i klimatet och samtidigt ge högre avkastning för jord- och skogsbruk.

– Det är lätt att förbise vilken enormt värdefull global resurs våra jordar är. De här studierna pekar på utmaningar och kunskapsluckor. Men desto viktigare är att vi ser en potential för att fortsatt säkra den globala tillgången på mat och skogsprodukter samtidigt som klimatuppvärmningen minskas, säger Gustaf Hugelius från Stockholms universitet, medförfattare till artiklarna som publicerats i vetenskapliga tidsskrifter.

Saknas kunskap

Nu har forskare för första gången kombinerat global och regional data över kol i all världens jordar, inklusive torvmarker och permafrost. De fann stora mängder potentiellt känsligt kol i den norra tajgan, ett ekosystem som värms upp snabbare än något annat. Dessa kollager är relativt dåligt kartlagda och det saknas kunskap om dem.

  • Kan kompensera för permafrost

Men forskarna kunde visa att 70 procent av markens kol faktiskt finns i jordar som människor brukar. Om man kan förbättra skötseln på den marken så kan man öka koldioxidinlagringen tillräckligt mycket för att kompensera för framtida koldioxidutsläpp från tinande permafrost.

Förbättra skötseln

Sätt att förbättra skötseln på kan vara att minska jordbearbetning, ha djur på bete året runt och att lägga kompost på betesmarker. Planterar man fleråriga i stället för ettåriga grödor kan det lagra mer kol och minska erosionen då rötterna når djupare i marken.

Riskfri lösning

– Jord är en riskfri lösning på klimatproblem och har stora fördelar. Att främja markhälsan skyddar även livsmedelssäkerheten och bygger motståndskraft mot torka och översvämningar, säger Rob Jackson, professor vid Stanford University och en av artikelförfattarna.

Läs artiklarna på studierna här och här.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen