Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 10 december 2018

Efter ärtan – Bjuv rustar för framtiden

För drygt 1,5 år sedan lämnade Findus skånska Bjuv. Ärtan Ebba har flyttat till Dalsland och en helt ny verksamhet växer fram i fabriken. Men ärtor ska spela en viktig roll också i fortsättningen. Det ska även växthusodling, fisk, insekter och gödsel.

 Här ska nu odlarföreningen Sydgrönt bygga upp sin produktion av förkokta rödbetor.
Här ska nu odlarföreningen Sydgrönt bygga upp sin produktion av förkokta rödbetor. FOTO: Anders Ingvarsson

Bengt Persson, VD i Foodhills AB, visar runt i spöklikt tomma korridorer på Findus gamla anläggning i Bjuv. Lokalerna känns som skapade för ett avsnitt i tv-serien Bron. Det är dammigt, mörkt och öde men i en stor hall görs golvet i ordning för odlarföreningen Sydgrönts nya produktion av förkokta rödbetor.

– De ska producera 1800 till 2000 ton, det är inte så lite, säger Bengt Persson.

”Tagit ett steg”

Han poängterar att man bara haft sju månader på sig att komma någonstans i detta jättebygge.

– Vi har i varje fall tagit ett steg och satt ner foten och inte blivit hängande i luften, säger han.

Här finns 100 000 kvadratmeter kontor, lager och fabrikslokaler. Här tillverkades allt från frysta ärtor till frysta färdigrätter av som mest 1800 anställda. Vid Findus nedläggning var de 650 kvar.

Skapa kluster

Nya ägarna Foodhills AB är betydligt färre. Bengt Persson räknar på fingrarna ”vi är väl tio idag med mig i Foodhills och så tio i Foodhills fastighetsbolag som äger lokalerna, sedan har vi förstås flera andra företag på plats”.

Bengt Persson är lantbrukare på Välingetorp gård utanför Ängelholm, han satt tidigare i LRFs styrelse och engagerade sig tidigt för att Findus skulle ersättas av något annat. Målet är att på sikt vara lika många anställda som när Findus lade ner i mars förra året. Men om Findus var en global aktör är Foodhills ambitioner att skapa ett kluster av mindre företag med anknytning till jordbruk och livsmedelsproduktion.

 Bengt Persson blickar ut över delar av Findus gamla fabriksområde där bland annat Sydgrönt och Lantmännen flyttar in. Förhoppningen är att nya aktörer ska gagna det lokala lantbruket.
Bengt Persson blickar ut över delar av Findus gamla fabriksområde där bland annat Sydgrönt och Lantmännen flyttar in. Förhoppningen är att nya aktörer ska gagna det lokala lantbruket. FOTO: Anders Ingvarsson

Mark för växthus

När Bengt Persson visar runt börjar han högst upp i det slitna panoramarummet med utsikt mot Söderåsen i öster, Hallandsåsen i norr och lite mot väster Kullahalvön. Det är en mäktig vy.

– Det där är vår mark. Du har reningsverket där och vi har 15 hektar detaljplanelagd mark för växthus där, säger Bengt Persson och pekar.

Kapitalstark uppbackning

Både reningsverket och de framtida växthusen är delar i de planer Foodhills vd skissar upp.

Utvecklingen i Bjuv kommer kräva pengar, stora pengar, men Foodhills har kapitalstarka ägare bakom sig.

– Kapitalanskaffning är något vi arbetar med hela tiden. Att vi har tunga ägare som Backahill (fastighetsbolag) är avgörande.

Fyra delar

En annan av delägarna är bondeägda Lantmännen med planer på ett innovationscenter i samarbete med Foodhills och Ideon agritech.

Foodhills egen verksamhet kretsar kring fyra delar: Insekter som ska mumsa på rester från reningsverket vilket ska ge gödselmedel och proteinfoder. Fiskodling. ”Det handlar om mer vanliga fiskar, kanske öring, och en produktion om 15 000 till 20 000 ton”, säger Bengt Persson. Växthusodling på 15 hektar. ”Vi för diskussioner med intressenter.”

 Ärtodlingen var blygsam i år men ska öka nästa år. Bengt Persson talar om samarbete med bland annat Ica kring frysta grönsaker.
Ärtodlingen var blygsam i år men ska öka nästa år. Bengt Persson talar om samarbete med bland annat Ica kring frysta grönsaker. FOTO: Anders Ingvarsson

Räknar på nästa år

Den fjärde delen är det som var den positiva symbolen i Findus gamla verksamhet: Ärtodling och produktion av frysta grönsaker. I år odlade Foodhills ärtor på 910 hektar. Det gav 700 ton – en bråkdel vad Findus brukade odla.

– Det var förstås ett väldigt dåligt år. Torkan slog ut hela fält. Hur mycket vi ska odla nästa år räknar vi på just nu men det handlar om 1500 till 2000 hektar och en produktion av över 5000 ton.

Hur mycket av kunskapen kring odling och produktion av till exempel ärtor försvann med Findus?

– En del försvann, men vi har kunnat anställa flera som arbetade på Findus så detta med odling och produktion har vi koll på.

Systemen fungerade

I år har ärtorna sålts på export och framför allt kunde man visa att odlingssystemen och nya produktionslinjen fungerade. Och det finns ett intresse för skånska ärtor.

– Vi kommer att jobba med Ica och samarbeta med Magnihill AB som tillverkar frysta grönsaker för restauranger och storhushushåll. Mer kan jag inte säga idag.

 Ärttröskan är en av dem Foodhills förfogar över. Bengt Persson ser ärtodlingen som en viktig del i verksamheten - men målet är att loka många nya företag till området.
Ärttröskan är en av dem Foodhills förfogar över. Bengt Persson ser ärtodlingen som en viktig del i verksamheten - men målet är att loka många nya företag till området. FOTO: Anders Ingvarsson

Förädla restprodukter

Bengt Persson talar om möjligheterna med en kraftig konsumtionsutveckling på grönsaker och frukt och om stora möjligheter att ta en del av den marknad som idag täcks av import.

– Hur rimligt är det att transportera hit grönsaker från Spanien när största beståndsdelen är vatten som vi tar hit från ett land med vattenbrist? Här finns en väldig potential att utnyttja. Det handlar dels om själva grönsakerna men också om att bättre ta hand om restprodukterna på olika sätt. Som att förädla stjälken på broccolli.

 – Vi har precis börjat vår resa, vi har bara haft sju månader på oss, säger Bengt Persson, som vd i Foodhills har han kapitalstarka ägare bakom sig.
– Vi har precis börjat vår resa, vi har bara haft sju månader på oss, säger Bengt Persson, som vd i Foodhills har han kapitalstarka ägare bakom sig. FOTO: Anders Ingvarsson

Och om fem år vad finns här då?

– Fiskodling, växthus på 15 hektar. Vi ska ha ett positivt kassaflöde och en omsättning totalt på området på över en halv miljard. Vi kommer ha en bra ärtproduktion där vi förädlar mer än bara själva ärtan. Om bara ett år ska vi ha 25-30 företag på plats.

Läs mer: Nytt bolag satsar på frysta livsmedel i Bjuv

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen