Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 31 januari 2019

Efter konkursen – letar foder och nya gårdar till djur

Ungefär 1 000 nötkreatur kommer inom kort att sakna foder sedan Slutgödning i Istrum AB tvingats i konkurs. Förvaltarna arbetar intensivt tillsammans med bland andra Skövde Slakteri för att hitta en lösning.

 Sten Catoni och hans familj ägnar sig i första hand åt inköp och uppfödning av mjölkrastjurar.
Sten Catoni och hans familj ägnar sig i första hand åt inköp och uppfödning av mjölkrastjurar. FOTO: Janne Andersson

Slutgödning i Istrum AB är huvudbolaget för den storskaliga köttdjursuppfödning som Sten Catoni och hans familj bedriver med centrum på Backgården i Istrum mellan Skara och Skövde. I fredags begärde sig bolaget i konkurs.

Likviditeten har varit ansträngd under en längre period och det är den egna dåliga skörden i kombination med höga foderkostnader som gjorde det hela ohållbart.

Ägs av slakteriet

Advokat Bengt Ringqvist, som är konkursförvaltare, vill inte uttala sig om bristen i boet men konstaterar att den cirka 1 miljon kronor som skiljer mellan tillgångar och skulder inte är en rättvisande siffra utan att bristen är betydligt större än så.

– Det har att göra med att ungefär halva djurbesättningen är belagd med äganderättsförbehåll av Skövde Slakteri. Nu försöker vi hitta lösningar tillsammans med slakteriet när det gäller att kunna placera ut djuren, säger Bengt Ringqvist.

Kan kanske drivas vidare

De djur som tillhör slakteriet är företrädesvis mjölkrastjurar som kommer från sex–sju olika gårdar. Med tanke på att slaktkön redan är minst sex månader förefaller en förtida slakt vara ett absolut sistahandsalternativ.

 Uppfödningen på Backgården har i första hand bestått av mjölkrastjurar från sex–sju olika gårdar.
Uppfödningen på Backgården har i första hand bestått av mjölkrastjurar från sex–sju olika gårdar. FOTO: Janne Andersson

Ambitionen från konkursförvaltarens sida är att inleda en rekonstruktion där bolaget ska kunna drivas vidare i bantad form med i första hand dikorna och deras avkommor.

Finns inga intäkter

– Det finns i dagsläget inget ingående likvidflöde för inköp av foder. Vi har täta kontakter med närmast berörda fordringsägare, däribland foderleverantörer. Vi måste snabbt bestämma inriktning, säger Bengt Ringqvist.

Verksamheten i bolaget har byggt på vallodling och beten. Vallskörden låg den gångna säsongen på runt 50 procent av ett normalår medan helsäden gav knappt 25 procent. Torkan gjorde dessutom att en stor del av vallsådden måste göras om till våren. All spannmål köps in.

Fodret alldeles för dyrt

Grovfodret räcker normalt fram till maj–juni men nu finns det bara kvar för någon månad till. I nuläget ligger de totala inköpskostnaderna för foder på en bit över 40 kronor per tjur och dag räknat på djur i intervallet 350–450 kilo.

Det ger en daglig tillväxt på cirka 1,2 kilo varav ungefär hälften i slutändan resulterar i kött som uppfödarens betalning baseras på.

 Sten Catoni, en av landets största köttdjursuppfödare, har tvingats försätta sitt bolag i konkurs.
Sten Catoni, en av landets största köttdjursuppfödare, har tvingats försätta sitt bolag i konkurs. FOTO: Mikael Ljungström

Fler drabbas snart?

Land Lantbruk har varit i kontakt med bolagets ställföreträdare Sten Catoni som i dagsläget inte vill bli intervjuad. Han konstaterar dock att det rör sig om en otrolig kostnadsökning på kort tid samtidigt som avräkningspriset för slakt det senaste halvåret har sjunkit.

Han tror också att det som nu har hänt hans företag kommer att drabba flera andra inom en ganska snar framtid.

Treeggad problematik

– Det är en treeggad problematik i form av låga slaktpriser, dålig tillgång på eget foder och höga kostnader för inköp av foder, säger konkursförvaltaren Bengt Ringqvist.

Sten Catoni hade vid det förra nyåret ungefär 1 400 djur i sin besättning men har successivt dragit ned på antalet under året som gått. Bolaget har haft fyra–fem anställda inklusive honom själv.

Läs mer: En av landets största uppfödare i konkurs

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen