Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 19 oktober 2017

Ekobönder uppmanas söka dispens från att skörda

Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten vill dämpa lantbrukarnas oro för att mista stöd på grund av utebliven skörd. Ekobönder kan dock behöva söka dispens. I Skåne beviljas generell dispens från kravet på grön mark.

– Vi har haft den solfattigaste septembermånaden sedan 1990, det har regnat mest hela tiden. Vi har väldigt mycket spannmål som står kvar ute på åkrarna och det finns en utbredd oro för att man inte lever upp till kraven som finns i stödreglerna, säger Kajsa Berggren, chef för landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i Västerbotten.

Vill lugna

Men länsstyrelsen vill lugna lantbrukarna. För att få kompensationsstöd och gårdsstöd behöver grödorna inte ha skördats.

För kompensationsstödet räcker det med att spannmålen gått i ax eller vippa för att vara godkänt. För gårdsstödet räcker det med att man sått in spannmålen för att aktivitetskravet ska vara uppfyllt, enligt länsstyrelsen.

– Och har man slagit sin vall en gång under säsongen så har man levt upp till aktivitetskraven för vall, säger Kajsa Berggren.

Ekobönder kan behöva söka dispens

Lantbrukare som har sökt stöd för ekologisk odling kan däremot behöva söka dispens om de inte kan leva upp till kravet i stödreglerna om att grödan ska användas till foder.

– Om spannmålen inte är tjänlig som foder får man begära ett individuellt undantag från regeln hos länsstyrelsen. Vi kan inte ge någon generell dispens.

Det är mest aktuellt för de lantbrukare som i år blivit uttagna till kontroll, enligt länsstyrelsen.

– Någon särskild kontroll med anledning av den blöta hösten gör vi inte, utan det är på de gårdar som blivit uttagna för vår ordinarie, årliga kontroll där vi följer upp aktivitetskraven, säger Kajsa Berggren.

Ser ganska mörkt ut

Det finns ännu ingen uppskattning av hur stora skördeförlusterna är i norr.

– Det är lite för tidigt än, men jag ser ganska mörkt på det här. Det är stora ekonomiska förluster som en del står inför.

Länsstyrelsen i Skåne har beviljat skånska lantbrukare generell dispens från reglerna om att ha höst- eller vinterbevuxen mark (grön mark) på 60 procent av marken. Anledningen är att regnandet har hindrat mycket av höstsådden.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen