Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 3 maj 2016

En av vargarna i Sjundareviret får fällas

Från och med i dag får en av vargarna i Sjundareviret fällas i skyddsjakt. Länsstyrelsens beslut välkomnas av Molstabergs Säteri som ändå kommer att överklaga för att få alla vargar skjutna.

Fåren har börjat släppas ut på bete på Molstaberg. Nu har länsstyrelsen fattat beslut om skyddsjakt på en av de tre, kanske fyra, vargvalparna som finns i reviret.
Bild 1/2Fåren har börjat släppas ut på bete på Molstaberg. Nu har länsstyrelsen fattat beslut om skyddsjakt på en av de tre, kanske fyra, vargvalparna som finns i reviret. FOTO: Urban Brådhe
Johan Lundgren och Elisabeth Aschan kommer att överklaga beslutet om skyddsjakt. De vill att samtliga vargar i reviret fälls. Jakten kommer dock att inledas oavsett om någon överklagar.
Bild 2/2Johan Lundgren och Elisabeth Aschan kommer att överklaga beslutet om skyddsjakt. De vill att samtliga vargar i reviret fälls. Jakten kommer dock att inledas oavsett om någon överklagar. FOTO: Urban Brådhe

Skyddsjakten pågår som längst till och med den 10 juni och jaktområdet sträcker sig med några undantag över hela Sjundareviret i sydvästra delen av Södertälje kommun.

Till skillnad från begränsade och resultatlösa skyddsjakt som bedrevs i augusti förra året tillåts nu jägarna använda hund, bil, lampa samt att jaga dygnet runt. Trots detta kommer Björn Aschan, ombud för Elisabeth Aschan och Johan Lundgren som driver fårproduktionen på Molstaberg, att överklaga beslutet.

– Beslutet är välmotiverat så det beror inte på det. Men vi förstår inte varför man bara beslutar om skyddsjakt på en varg när det finns tre, kanske fyra. Risken för skador på tamdjur och den sociala oron bland de boende kvarstår så länge någon varg finns kvar, säger Björn Aschan.

Jakt oavsett överklagande

Skyddsjaktsbeslutet är så utformat att jakten kommer att inledas även om det överklagas. Björn Aschan räknar med att även olika vargvärnarorganisationer kommer att överklaga.

Till skillnad från den tidigare skyddsjakten har detta beslut fattats på högsta nivå av landshövding Chris Heister. Tidigare beslutsfattaren, miljödirektör Göran Åström, har nu enbart fungerat som föredragande.

– Det ser jag utan tvekan som en signal att frågan nu har fått en större tyngd, säger Björn Aschan.

Ökat intresse för fårhållning

I motiveringarna till länsstyrelsens beslut framhålls det stora och ökande intresse för fårhållning i Stockholms län. Det konstateras också att länsstyrelsen har till uppgift att verka för ett konkurrenskraftigt jordbruk och ökad sysselsättning på landsbygden.

Det finns för närvarande cirka 1 350 tackor i ett 50-tal besättningar varav Molstaberg är den i särklass största. Elisabeth Aschan och Johan Lundberg beskrivs som unga, aktiva lantbrukare med betesbaserad animalieproduktion och lokal avsättning.

"Det kan sägas vara den mest prioriterade gruppen för Sverige och den gemensamma jordbrukspolitiken", skriver länsstyrelsen.

Fler vill stängsla

Förutom Molstaberg har ytterligare två fårproducenter i området ansökt om stöd för att sätta upp rovdjursavvisande stängsel.

– Länsstyrelsen bedömer att det finns en stor risk för vargangrepp när fåren nu släpps ut på bete och ser i nuläget inga andra möjliga lösningar än skyddsjakt för att förhindra allvarlig skada, säger Göran Åström, miljödirektör på länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Relaterade artiklar

Till toppen