Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 4 april 2019

"Ett pilotmål måste ge bättre vägledning"

Merparten av de markägare som varit part i pilotmålet om ersättning för nivåhöjningen av Mälaren aviserar att de vill överklaga domen.

 Ombyggnaden av Slussen i Stockholm kommer att leda till en nivåhöjning av Mälaren på cirka 4 centimeter. Den beräknas kunna försena vårbruket sjön med som mest 22 dagar.
Ombyggnaden av Slussen i Stockholm kommer att leda till en nivåhöjning av Mälaren på cirka 4 centimeter. Den beräknas kunna försena vårbruket sjön med som mest 22 dagar. FOTO: Pontus Orre/Aftonbladet/TT

Under torsdagen löpte tidsfristen ut för överklagande av den så kallade Slussendomen som reglerar ersättningen för de markägare som drabbas av den framtida nivåhöjningen av Mälaren.

Nacka tingsrätt gick helt på Stockholms stads ersättningsmodell och utdömde totalt 35 miljoner kronor i ersättning att jämföra med de 350 miljoner kronor som markägarna hade begärt.

Uppfyller inte kravet

– Att vi inte är nöjda med domen har framgått tidigare. Vi anser inte att domstolen tillräckligt tydligt har förklarat varför den godtagit stadens ersättningsmodell. Eftersom detta är ett pilotmål ska den ge vägledning för de cirka 650 markägare som sitter i väntrummet och vi anser inte att domen uppfyller det kravet, säger advokat Fredrik Bonde på Landahl advokatbyrå.

 Advokat Fredrik Bonde anser att domstolen i ett pilotmål måste ge bättre motiveringar till varför den valt att godta en viss ersättningsmodell.
Advokat Fredrik Bonde anser att domstolen i ett pilotmål måste ge bättre motiveringar till varför den valt att godta en viss ersättningsmodell. FOTO: Ann Lindén

De flesta överklagar

Elva av hans och kollegan Carolina Gustavssons klienter är med på överklagandet och när man summerar hela målet har 17 av 22 parter valt att överklaga.

Ekonomiskt risktagande

Det betyder inte nödvändigtvis att samtliga dessa kommer att vara med i hela den fortsatta processen. I tingsrätten stod Stockholms stad i egenskap av sökande part för samtliga rättegångskostnader. När målet prövas i hovrätten, som i ett miljömål är högsta instans, måste varje klagande part betala sin egen kostnad.

– Den finansiella aspekten kommer att finnas med när vi diskuterar fortsättningen med våra klienter. Några har fått ganska mycket pengar i ersättning i tingsrättsdomen och andra lite mindre. Man kan tänka sig att de som fått mindre summor kanske inte vill ta risken att i slutändan hamna på minussidan, säger Fredrik Bonde.

Har begärt anstånd

Bland de som avstått från att överklaga finns Marcus och Adam Skure som inte begärde ersättning i egenskap av markägare utan för förmodat produktionsbortfall i sin nötbesättning.

Samtliga klagande parter har begärt anstånd till slutet av april eller början av maj för att utveckla sin talan.

LÄS MER: LRF Premium Stor besvikelse hos förlorarna i Slussenmålet

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen