Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 27 juni 2016

EU-kommissionär kallar skogsägare giriga och okunniga

"Europas skogsägare är giriga och okunniga". Det uttalandet fällde EUs miljökommissionär Karmenu Vella vid ett EU-seminarium. Nu rasar Europas skogsägarorganisationer.

EUs miljökommissionär Karmenu Vella.
EUs miljökommissionär Karmenu Vella. FOTO: wikimedia commons

"Vi beklagar och bestrider er skildring av att skogsägarna enbart är ute efter att maximera sina förtjänster, att de har kunskapsbrist och inte är intresserad av andra aspekter av skogsbruket än timmer", skriver Europas skogsägare i ett brev till miljökommissionären. Brevet skickas även till jordbrukskommissionären Phil Hogan och Jyrki Katainen, vice ordförande i EU-kommissionen.

– Det är ett fräckt och oförskämt uttalande med tanke vad de 16 miljoner skogsägarna i Europa bidrar med för miljön, säger Lennart Ackzell, internationell samordnare på LRF Skogsägarna.

Bjuds in till dialog

Emma Berglund, generalsekreterare i CEPF, europeiska skogsägarorganisationen där även LRF Skogsägarna ingår, är en av undertecknarna av brevet där den ensidiga bilden av skogsbruket som Karmenu Vella ger.

Bland annat hänvisar skogsägarorganisationerna till den senaste rapporten om statusen på Europas skogar där det konstateras att Europa är en av de största rundvedsproducenterna i världen samtidigt som miljötjänsterna ökar, bland annat har den döda veden i skogarna ökat från 8 till 20 kubikmeter per hektar.

Brevet avslutas med att maltesaren Karmenu Vella bjuds in till en konstruktiv dialog om den nytta som skogsägarna gör för Europa. Skogsägarorganisationerna erbjuder sig att ta emot honom i skogen och där på plats visa den miljönytta som skogsbruket gör.

Även tre svenska EU-parlamentariker har reagerat: Christofer Fjellner (M), Fredrick Federley (C), och Jens Nilsson (S), har skrivit till Karmenu Vella och påpekar felaktigheterna i hans tal och vikten av dialog i stället för att "peka finger".

Relaterade artiklar

Till toppen