Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 15 mars 2018

EU-revisorer kritiserar grundstöd för jordbrukare

EU:s grundstöd för jordbrukare har allvarliga inneboende begränsningar, slår en rapport från EU:s revisorer fast.

FOTO: Istock

Grundstödet för jordbrukare, som infördes 2015, innebär årliga utgifter för EU på cirka 18 miljarder euro, till cirka 4 miljoner jordbrukare. Det är också EU:s största ordning för inkomststöd för jordbrukare.

På rätt väg

I en rapport från EU:s revisorer, den Europeiska revisionrätten, konstateras att ordningen är på rätt väg, men att den bara i begränsad omfattning har inneburit förenkling, mer riktat stöd och konvergens av stödnivåer. Problem finns bland annat med komplexa regler både vad gäller själva grundstödet och den mark som är stödberättigad.

– Det beaktar inte marknadsvillkor, användningen av jordbruksmarken eller jordbruksföretagets särskilda omständigheter och är inte baserat på en analys av jordbrukarnas övergripande inkomstsituation, säger João Figueiredo, ledamot av the Europeiska revisionsrätten, i ett pressmeddelande.

Övervakning saknas

Komplexiteten består också i att grundstödet har mängder av alternativ och undantag. I sin tur leder det till att värden för rättigheter har blivit felaktiga, på grund av preliminära beräkningar eller uppskattningar. Det har heller inte kunnat säkerställas att reglerna har tillämpats konsekvent, och det har saknats viktig övervakningsinformation.

Följden har blivit en komplexitet i hanteringen av grundstödet, samt en ökande administrativ börda för nationella myndigheter. Utöver det har vissa jordbrukare, som det heter i rapporten, kunnat skapa ”icke-planerade vinstökningar”.

Vill se korrigeringar

Rapporten innehåller ett antal rekommendationer, bland annat vad gäller korrigeringar av rätt till stöd, kontroller, samt information och attesterande organs roll.

Vidare så rekommenderas en djupare analys av inkomster för jordbrukare, behov av inkomststöd, samt av värdet av gemensamma nyttigher som jordbrukare skapar. Bättre kopplingar till operativa mål och tydligare referensvärden är två andra rekommendationer för grundstödets utformning i framtiden.

Rapporten finns nedladdningsbar här.

LÄS OCKSÅ: Norrlandsstödet kommer i maj

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen