Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 19 augusti 2019

EU:s förslag till ny jordbrukspolitik håller inte måttet

Det finns stora brister i EU:s förslag till ny jordbrukspolitik. Det menar en internationell forskargrupp som granskat reformförslaget.

 I höst börjar den sista förhandlingsrundan om den jordbrukspolitik som ska gälla i EU efter 2020. Det liggande förslaget innebär ett steg bakåt, slår forskarna fast.
I höst börjar den sista förhandlingsrundan om den jordbrukspolitik som ska gälla i EU efter 2020. Det liggande förslaget innebär ett steg bakåt, slår forskarna fast. FOTO: Reimphoto

En internationell grupp med forskare från Tyskland, Portugal, Sverige, Frankrike, Österrike, Grekland och Slovakien har granskat det förslag som EU-kommissionen lagt fram, där man fokuserat på tre frågor.

1. Är reformförslaget förenligt med FN:s globala hållbarhetsmål?

2. Återspeglar det medborgarnas önskemål om ett hållbart jordbruk?

3. Erbjuder det en tydlig förbättring för klimat och miljö jämfört med den nuvarande jordbrukspolitiken?

Föråldrat jordbruksstöd

Svaret på de tre frågorna är dessvärre ”nej”, konstaterar forskarna, och ger reformförslaget svidande kritik i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science.

– Jordbruksstödet är föråldrat och handlar till stor del fortfarande om att stötta produktionen av livsmedel och säkra lantbrukarnas inkomster på bekostnad av att skydda klimat och miljö, säger Dagmar Clough, ekolog vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Lever inte upp till sin potential

EU har genom olika internationella avtal åtagit sig att arbeta för ett hållbart jordbruk, för att skydda den biologiska mångfalden och för att bekämpa klimatförändringarna.

– Den gemensamma jordbrukspolitiken har potential att stödja minst nio av FN:s sjutton globala hållbarhetsmål, men för närvarande bidrar den bara till att uppnå två av dem, de som rör hunger och fattigdom, säger Dagmar Clough, som deltog i granskningen under sin tid vid Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC.

Reformer som går på djupet behövs

Omkring 40 procent av den sammanlagda landarealen inom EU utgörs av 174 miljoner hektar jordbruksmark, vars skötsel påverkar såväl klimat som miljö. I den internationella IBPES-rapporten pekades det intensivt jordbrukandet ut som en av de största orsakerna till minskningen av biologisk mångfald.

Jordbruksstödet, som omfattar nära 40 procent av EU:s totala budget, skulle kunna bli ett kraftfullt verktyg för att leva upp till de egna hållbarhetslöftena, menar forskargruppen.

– Att ta hållbarhetsmålen på allvar skulle kräva en reform som går på djupet, med bättre anpassade och delvis nya stödformer och med vetenskapligt belagda och mätbara mål, säger Dagmar Clough.

LÄS MER: Bråk om miljökrav försenar Cap-reformen

Miljönyttan är obetydlig

Forskarna kritiserar särskilt att EU vill behålla stödformer som de menar visat sig vara ineffektiva, skadliga för miljön och socialt orättvisa. Som exempel nämner de direktstödet (eller gårdsstödet som det kallas i Sverige) på 40 miljarder euro årligen. Det betalas ut till jordbrukare enbart baserat på hur stora arealer de odlar, vilket leder till att 32 procent av pengarna hamnar hos 1,8 procent av de sökande och att miljönyttan blir obetydlig.

Förslaget bör baseras mer på vetenskap

Forskarna anser att stödet till landsbygdsutveckling, som kan ge ersättning för inkomstbortfall om lantbrukaren använder hållbara metoder, är ett mycket bättre verktyg för att främja biologisk mångfald och motverka klimatförändringarna. Men i reformförslaget minskas det kraftigt, med 28 procent.

– Om vi ska få en bättre jordbrukspolitik måste beslutsprocessen förändras. Den måste bli mer transparent och den vetenskapliga förankringen måste bli mycket starkare, säger Dagmar Clough.

LÄS MER: EU-kommissionär Hogan anklagar ministrar för att urvattna miljöförslagLÄS MER: EU-kommissionen anklagas för att mörka klimateffekter

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen