Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 11 november 2018

”Få aktörer har skrivit under överenskommelsen”

I Sverige råder oenighet mellan leden i livsmedelskedjan om vilken väg som är bäst för att få slut på otillbörliga affärsmetoder. Industrin ställer sig bakom lagstiftning medan handeln försvarar frivilliga överenskommelser.

 Vilken väg som är bäst för att få slut på otillbörliga affärsmetoder tvistas det om.
Vilken väg som är bäst för att få slut på otillbörliga affärsmetoder tvistas det om. FOTO: Mostphotos

Organisationen Svensk Dagligvaruhandel samlar Ica, Coop, Axfood, Bergendahls, Lidl Sverige samt Livsmedelshandlarna och är som en del av den europeiska dagligvarubranschen kritisk till EU-förslaget om att lagstifta för tydligare avtal och förbud mot vissa metoder.

– Vår främsta invändning är att det i parlamentet inte sätts något tak för hur stora leverantörerna får vara för att omfattas av detta. Det som från början var ett förslag för att skydda lantbrukare och småskalig produktion kan bli en lagstiftning som även skyddar jättar som Unilever. Det är mycket problematiskt, säger Daniel Liljeberg, näringspolitiskt ansvarig vid Svensk Dagligvaruhandel.

”Viktig fråga”

Om förslaget endast hade omfattat mindre företag skulle det ha varit lättare att acceptera. När stora och till och med multinationella bolag inbegrips blir spelplanen en helt annan, framhåller Daniel Liljeberg.

– Det är en viktig principiell fråga, säger han.

Tillräckligt med principer

Svensk Dagligvaruhandel och branschorganisationen Dagligvaruleverantörers Förbund, DLF, står sedan 2013 gemensamt bakom en uppsättning principer för god affärssed som organisationerna uppmanar sina medlemsföretag att följa.

Det är dels allmänna principer om bland annat avtalsfrihet och gott uppförande dels specifika principer om till exempel förutsägbarhet och information.

– Vi anser att den här frivilliga överenskommelsen är bra och tillräcklig, säger Daniel Liljeberg.

”Saknas tvistlösning”

Det håller inte Livsmedelsföretagen, Li, med om.

– Få aktörer i livsmedelssektorn har skrivit under överenskommelsen. Dessutom saknas tvistlösning och sanktioner vid överträdelser, säger Rasmus Bäckström, exportansvarig vid Li.

– En enkät som vi har gjort bland våra medlemsföretag visar att omkring 80 procent upplever problem med otillbörliga affärsmetoder metoder som beskrivs i EU-kommissionens grundförslag, till exempel långa betalningstider eller sena ändringar i beställningar. Att förbjuda sådana metoder kan bidra till en rättvisare och väl fungerande livsmedelskedja.

”Gälla alla”

Li och Rasmus Bäckström delar inte heller handelns uppfattning att lagstiftning om skydd mot otillbörliga metoder ska vara begränsad till att gälla endast mindre företag.

– Så många produkter och företag som möjligt bör omfattas av lagstiftningen. Det är märkligt att dra en gräns vid en viss företagsstorlek. Enas man om ett regelverk i livsmedelskedjan är det högst rimligt att det gäller alla aktörer i kedjan, säger Rasmus Bäckström.

LÄS MER: Så vill EU rensa upp bland oschysta affärsmetoder

Relaterade artiklar

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen