Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 31 januari 2014

Får rätt att bygga ut grisgården

Mats och Cecilia Olsson kan nu bygga ut sin grisgård. Det var rätt av Länsstyrelsen i Kalmar att ge dem tillstånd att utöka sin grisproduktion, anser Mark- och miljööverdomstolen. – Vi har glatt oss över domen i helgen, säger Mats Olsson.

Mark- och miljööverdomstolen har gjort sin bedömning: Risken för fosforläckage till Kalmarsund från produktionen är inte sådan att tillstånd inte kan beviljas för den sökta verksamheten. Beslutet går inte att överklaga.

– Vi har glatt oss över domen i helgen. Nu är det bara att sätta i gång med upphandlingen och hoppas att vi ska klara bygget inom de ramar vi räknade med från början, säger Mats Olsson.

Det är första gången som ett tillståndsärende av den här typen testats i högsta instans. Andra lantbrukare har också fått sina tillstånd stoppade, men valt att inte gå vidare.

– Det är många som har varit oroliga. Det här beslutet är ett positivt besked även för andra som vill satsa, säger Mats Olsson.

Länsstyrelsen i Kalmar som beviljade tillståndet för ett år sedan är nöjd med att dess beslut står fast.

– Detta är mycket glädjande, både för Mats och Cecilia och för utvecklingen av de gröna näringarna i Kalmar län. Det påverkar förhoppningsvis framtidstron och investeringsviljan hos lantbrukare genom att domstolens beslut ger tydliga planeringsförutsättningar, säger Stefan Carlsson, landshövding.

Fakta: Detta har hänt

  • Den 19 januari 2013 fick Holmsbergs gård tillstånd att utöka grisproduktionen från 650 till 1 190 suggplatser. Länsstyrelsens krav var att fosforbelastningen skulle minska från 22 kilo per hektar till 15 kilo.
  • Tillståndet överklagades av Naturskyddsföreningen och Miljödomstolen i Växjö avslog tillståndsbeslutet.
  • Företaget beviljades prövningstillstånd av Miljööverdomstolen. I början på december hölls förhandling med syn på gården.
  • Den 24 januari 2014 fastställde Miljööverdomstolen tillståndsbeslutet från Länsstyrelsen i Kalmar.

Relaterade artiklar

Till toppen