Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 9 september 2017

Färre - men dyrare - bränder

Kostnaderna för bränder på svenska lantbruk och hästgårdar blir allt högre, trots färre bränder. De uppgår nu till 600 miljoner kronor per år, enligt uppskattningar av Lantbrukets brandskyddskommitté.

Kommittén (LBK) har arbetat i 70 år med att informera om vilket brandskydd det ska finnas på gårdarna, så att bränderna i lantbruket kan minska.

– Bränder i lantbruket är ständigt aktuellt. Det sker 200 bränder per år vilket betyder att det brinner på gårdar ungefär 4 dagar i veckan. Det är på allt från stora till mindre gårdar, säger Anders Danielson, ordförande i LBK.

Bränder leder inte bara till ekonomisk skada, utan kan vara en stor psykisk påfrestning för den som drabbas.

– Det är en traumatisk upplevelse, ibland det värsta man har varit med om, speciellt om djur har brunnit inne. Ofta går gårdar i arv och när det brinner kan flera generationers arbete försvinna. En del lantbrukare ger upp efter en brand, det är inte alla som klarar att komma igång igen, säger Anders Danielson.

Varierar från år till år

Antalet bränder i lantbruket minskar något men varierar från år till år. Däremot innebär allt större gårdar att behovet av brandskydd har ökat, enligt Björn Björkman, sekreterare på LBK.

– Konsekvenserna av en brand i nyare byggnader blir större när det rör sig om kostall med hundratals kor eller grisgårdar med 5000-6000 grisar. Även om risken för brand minskar genom att det i dag byggs mer brandsäkert så ökar kostnaderna för bränderna. Och möjligheten att utrymma många djur med ett litet antal anställda, eller kanske bara lantbrukaren själv, minskar.

Ofta kan man inte säkert fastställa varför en brand uppstått. Där brandorsaken är känd är elrelaterade bränder är vanligast. Andra vanliga orsaker till brand är eldstäder, överhettning i uppvärmningssystem och torkar samt bränder som startar i maskiner.

De elrelaterade bränderna beror ofta på skador på elinstallationerna, ibland för att de inte är anpassade för ändamålet.

– Många gånger har man en gammal ladugård som man börjar använda för annan verksamhet. När elen drogs in för kanske 60-70 år sedan var det för att få in ett par lampor. Där sätter man sedan in mycket större maskiner och annan eldriven utrustning. Isoleringen på gamla elledningar torkar och spricker med tiden. Då är det lätt att få överslag i ledningarna och antändning, säger Björn Björkman.

Krav på elbesiktning

LBK rekommenderar att man låter en elektriker se över elanläggningen med jämna mellanrum. På lantbruk med höga försäkringsvärden ställer försäkringsbolagen krav på elbesiktning vart tredje år. På mindre företag ställs inte de kraven, men i praktiken behöver det göras regelbundet ändå, eftersom innehavaren är ansvarig för att elinstallationen är säker.

– Ägarens underhållsansvar har skärpts i ellagen. Det är inte straffsanktionerat om det inte händer någon skada, men bristande underhåll kan leda till brand och i värsta fall personskada. Då kan det bli ett brottsmål gällande vållande till kroppsskada eller vållande till annans död.

LBK har samlat sina rekommendationer kring brandförebyggande arbete i den så kallade LBK-pärmen. Den utgör också grunden för försäkringsbolagens krav och länsstyrelsernas förprövning. Att ha ett systematiskt brandskyddsarbete på gårdarna är viktigt av flera skäl, enligt Björn Björkman.

– Till skillnad från privatförsäkring kan försäkringsbolagen vid lantbruksförsäkring vägra ge ersättning om man tycker att det är för stora brister eller fel på gården.

FAKTA: Elbesiktningskrav

Länsförsäkringas elbesiktningskrav träder i kraft för alla byggnader på gården om byggnadsvärdet för någon enskild byggnad överstiger 200 basbelopp vilket ungefär motsvarar 8,8 miljoner kronor. Beloppsgränsen kan variera något mellan de olika försäkringsbolagen.

Några brandförebyggande åtgärder

1. Installera jordfelsbrytare.

2. Installera säkerhetsglimtändare i lysrörsarmaturerna.

3. Kontrollera brandsläckarna så att de inte har skador och att mätarnålen står på grönt. Provsläck den äldsta årligen tillsammans med familj eller anställda.

4. Se till att alla eldstäder blir sotade och brandskyddskontrollerade.

5. Ha ett systematiskt brandskyddsarbete. Tänk igenom vilka brandrisker det finns på gården. Gör en enkel skiss av gården till över vad som är viktigt att skydda, till exempel djur, mjölkningsrobot och tröska, och vad som är farligt till exempel var oljecisternen är. Det ska vara tydligt när räddningstjänsten kommer.

6. Använd LBK-pärmen.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen