Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 19 februari 2018

Finland efterlyser nya metoder mot salmonella

Finland var emot EU-förbudet av formaldehyd i foder som bekämpning av salmonella. Men snart träder det i kraft och nya metoder efterlyses.

 Sojabönor.
Sojabönor. FOTO: Ann Lindén

Efter den 28 februari får inte längre formaldehyd användas som fodertillsats, då en ny EU-förordning träder i kraft. Det skriver Landsbygdens folk, och hänvisar till det finska jord- och skogsbruksministeriet.

Behandling av raps

Formaldehyd har använts främst vid behandling av raps och soja som importeras för användning som proteintillsats i foder. Tillstånd till formaldehydbehandling har beviljats av det finska livsmedelssäkerhetsverket Evira. Årligen har cirka 3-8 procent av de importerade raps- och sojapartierna behandlats med formaldehyd.

Arbetarskydd

I EU röstade Finland för ett fortsatt användande av formaldehyd som tillsatsämne. Men de flesta medlemsstater stödde beslutet i december att inte godkänna ämnet som fodertillsats, ett beslut som motiverades med arbetarskyddsrisker.

Använda myrsyra

När foderämnen ska rengöras kommer nu preparat som bygger på andra ämnen att användas. I Sverige används exempelvis myrsyra i kombination med upphettning, och inom det finska jord- och skogsbruksministeriet efterlyser man produktutveckling.

”Nolltolerans mot salmonella”

– Bekämpning av salmonella är en högprioriterad fråga inom foder- och husdjurssektorn i Finland. När det gäller rent foder har vi de hårdaste kraven i EU. Vi har nolltolerans mot salmonella och denna princip gäller även i framtiden, betonar avdelningschef Minna-Mari Kaila på jord- och skogsbruksministeriet.

Öka egna proteinodlingen

Från SLC, finska LRF, menar man att förbudet mot att använda formaldehydbaserade produkter kan vara en anledning till att försöka öka odlingen av protein på hemmaplan och därmed på sikt slippa beroendet av importvara.

Relaterade artiklar

Till toppen