Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 4 december 2018

Finländska mjölkbönder ska bli klimatneutrala

Finländska mejerijätten Valio drar i gång ett projekt som ska göra hela mjölkkedjan ska bli klimatneutral.

 Juha Nousiainen, leder projektet hos Valio.
Juha Nousiainen, leder projektet hos Valio. FOTO: Valio

Valio inleder utbildning av mjölkbönderna i hur verksamheten på gården ska bli fossilfri och koldioxidneutral.

– Klimatfrågan har blivit stor och akut och vi vill bidra till att hela mjölkkedjan får ett nollavtryck när det gäller koldioxid, säger Juha Nousiainen, ledare för projektet hos Valio.

– Vi har arbetat under en lång tid med hållbarhet inom mjölkproduktionen. Det här projektet är ett av de största hos oss.

Lära om

Till att börja med ska 100 pilotgårdar vara med vid starten i början av nästa år. Året därpå ska ytterligare 100 gårdar ansluta.

– Mjölkproducenterna sätts i skolbänken för att lära sig hur de på sina gårdar kan sänka sitt koldioxidtryck ner mot noll, säger Juha Nousiainen.

Mark som kolsänka

Han beskriver de två vägar som används för ett hållbarare lantbruk: Gårdens gödsel omvandlas till bioenergi och bidrar till ett fossilfritt lantbruk och åkrarna används till koldioxidsänkor genom olika odlingsåtgärder.

– Vi har startat forskning kring hur marken bäst kan användas till kolsänkor. Och vi kommer att utbilda mjölkbönderna i växtodling.

Fakta: Orsaker till Valios klimatprojekt

90 procent av mjölkens koldioxidutsläpp uppstår innan mjölkbilen lämnar gården. Därför ska Valio utbilda mjölkbönder i hur de vid odling av foder till betesdjuren kan maximera kolsänkor i jorden.

Valios projekt kan kopplas ihop med ett av de nyckelbudskap som kommer att framföras under FN:s stora miljömöte i Polen – att man bör arbeta mot klimatneutralitet genom absorption av koldioxid i skog, land och vatten.

Nya odlingstekniker

Genom växelvis odling, ökad artrikedom och förlängd växtsäsong kan absorptionen av koldioxid öka betydligt. Eftersom Valios kor huvudsakligen får gräsfoder från gårdarna ligger möjligheterna till omställning i Valioböndernas egna händer.

Därför inleds nu arbetet med att vidareutbilda i nya odlingstekniker, med syftet att få ett mer kolbindande jordbruk.

Press på hållbarhet

Juha Nousiainen har under hösten varit ute på möten i Valios regi och pratat om projektet.

– Det har varit positiva reaktioner från mjölkbönderna även om de är medvetna om svårigheterna.

Läs mer: Valio betalar bättre för hållbart producerad mjölk

I första skedet ska projektet pågå i tre år, sedan blir det antagligen tre år till.

– Det är ett viktigt projekt, inte bara för Valio, utan för hela jordbruksnäringen. Det finns en press på oss att bli mer hållbara, att vår mjölkproduktion ska vara acceptabel ur klimatsynpunkt.

”Alla måste sträva”

Många mejeriföretag har hållbarhetsprogram men Valio tror att de är ensamma om den här satsningen.

– Med tanke på FN:s stora klimatmöte i Polen, som just nu pågår, är det viktigt för alla branscher och industrier att fundera på det här. Vi måste alla sträva efter ett klimatneutralt samhälle, säger Juha Nousiainen.

Störst avtryck på gården

Majoriteten av det koldioxidavtryck som en mjölkprodukt lämnar efter sig sker på mjölkgårdarna, alltså innan mjölkbilen åker till mejeriet. Det är därför som arbetet på gårdarna spelar en så stor roll.

– En koldioxidneutral mjölkproduktion innebär att produktionskedjan kan absorbera lika mycket koldioxid som den släpper ut i atmosfären. Nu är det dags att ställa in siktet på markerna då de kan komma att bli betydelsefulla kolsänkor framöver, säger Juha Nousiainen.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen