Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 14 januari 2016

Fler drabbas av brott med falska fakturor

Brotten med bluffakturor ökade, men dieselstölderna gick ner. Det visar sammanställningen av anmälda brott i hela landet under 2015 från Brottsförebyggande rådet, Brå.

FOTO: Anders Fällman

Under fjolåret anmäldes totalt drygt 1,5 miljoner brott i Sverige, vilket var en ökning med 4 procent jämfört med föregående år, enligt den preliminära statistiken.

För flera brottskategorier som berör de gröna näringarna gick kurvorna ned under 2015.

Färre fordonsstölder

Stölderna av lastbilar, släp och andra fordon för yrkesmässig godsbefordran minskade från 468 till 418 under jämförelseperioden, en nedgång med 11 procent.

Antalet stölder av det som går under beteckningen annat motorfordon låg kvar på en i stort sett oförändrad nivå på drygt 2 000.

Stölderna av diesel minskade med 15 procent, från 9 356 till 7 942 medan stölderna av andra drivmedel gick ned med 14 procent, från 15 578 till 13 384.

– Dieselstölder har varit en stor fråga för lantbrukarna under många år. Vi vet att polisen har gjort extra insatser inom åkerinäringen och den prioriteringen kan vara en del av förklaringen, även om det är sällan vi ser polisen ute på landsbygden, säger Anders Drottja, krisberedskapsansvarig vid LRF.

Fler bedrägerier

– Utvecklingen har också tvingat lantbrukarna att förebygga stölder genom att skydda sina dieselcisterner och tänka på var och hur de parkerar sina fordon för att undvika slangning, fortsätter han.

Inbrottsstölderna i garage, bensinstationer och bilverkstäder minskade marginellt, från 6 819 till 6 722.

Förändringen mellan åren var betydligt större beträffande bedrägerier med bluffakturor. De brotten ökade med hela 20 procent, från 11 886 till 14 315.

– Det här är ett gissel som är minst lika stort för lantbruksföretag som för företag inom andra sektorer. Dessutom vet vi att mörkertalet är mycket stort, säger Anders Drottja.

Illegal jakt

En ännu större ökning noteras för brott mot jaktlagen, men i det fallet rör det sig om administrativa misstag. Bakom en uppgång från 1 782 anmälda fall under 2014 till 2 487 fall i fjol döljer sig främst det faktum att polisen i vissa delar av landet felaktigt har registrerat viltolyckor som jaktbrott.

De anmälda fallen av illegal rovdjursjakt ökade, enligt korrekta uppgifter, från 54 till 70.

Relaterade artiklar

Till toppen