Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 26 april 2016

Fler restriktioner mot besprutning att vänta

Många lantbrukare kan förbjudas att använda bekämpningsmedel när dricksvattentäkterna ska få bättre skydd.

FOTO: Lars-Gunnar Lannhard

I dag överlämnades Dricksvattenutredningen till regeringen. Och i den spås lantbrukets påverkan på dricksvattnet öka i framtiden.

Ökad risk för förorening

Ett varmare klimat ger längre odlingssäsong, vilket gör att användningen av växtskyddsmedel kommer att öka med mellan 15 och 30 procent. Dessa växtskyddsmedel kan komma att läcka till vattentäkten.

Fler slagregn ökar också riskerna för att föroreningar förs ut i vattendrag och täkter. Dessutom kan gamla växtskyddsmedel lakas ur jorden, komma ned i grundvattnet och kan nå vattentäkten.

Torka vanligare

I ett varmare klimat finns det också en risk att det blir brist på vatten i vissa områden, speciellt i sydöstra Sverige.

Där finns det risk att bevattning i lantbruket kan innebära konkurrens om vikande vattenresurser. Den förlängda odlingssäsongen kan indirekt äventyra dricksvattenkvaliteten genom ökade risker för föroreningar med växtskyddsmedel.

Var tredje saknar skydd

Dricksvattenutredningen konstaterar att en tredjedel av alla vattentäkter i Sverige inte har något skydd.

Utredningen föreslår därför att alla allmänna vattentäkter som ger mer än 10 kubikmeter vatten eller försörjer fler än 50 personer ska skyddas med vattenskyddsområde.

Fler vattenskyddsområden

Fler vattenskyddsområdena kan innebära att fler lantbrukare drabbas av restriktioner när det gäller användning av växtskyddsmedel.

– Har du en vattentäkt som inte har något skydd så kommer det säkerligen att kunna bli några restriktioner som eventuellt kan påverka lantbruk, det går inte att utesluta, säger landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S).

Lokalt anpassade

Utredningens sekreterare Folke Larsson påpekar att restriktionerna runt vattentäkterna ska vara lokalt anpassade.

– Det ska vara ett lokalt anpassat skydd och det ska inte vara mer ingripande än vad som verkligen behövs, säger han. Det är också viktigt att en ordentlig konsekvensutredning görs innan området inrättas.

Relaterade artiklar

Till toppen