Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 1 maj 2015

Flerårigt vete – snart på svenska åkrar

Inom en snar framtid kan flerårigt vete bli verklighet i Sverige. Vid SLU Ultuna i Uppsala är forskarna på jakt efter att knäcka genkoden för egenskaper kopplade till fler- årighet hos gräs.

Land Lantbruk har tidigare skrivit om utvecklingen av Kernza på Land Institute i Kansas, USA.
Bild 1/4Land Lantbruk har tidigare skrivit om utvecklingen av Kernza på Land Institute i Kansas, USA. FOTO: Pär Fornling
Anna Westerbergh med det nya fleråriga Kernza som för första gången har uppförökats i Sverige.– De fleråriga sädesslagen skulle kunna odlas för flera syften, som spannmål, foder och även som vall och därmed ge lantbrukaren större valmöjlighet. Med en längre odlingssässong på grund av ett varmare klimat kan kanske samma sädesfält nyttjas både som spannmålsodling och vall, säger hon. Anna Westerbegh leder också ett projekt som handlar om förbättring av vattenmättnad hos korn för ett framtida blötare klimat.
Bild 2/4Anna Westerbergh med det nya fleråriga Kernza som för första gången har uppförökats i Sverige.– De fleråriga sädesslagen skulle kunna odlas för flera syften, som spannmål, foder och även som vall och därmed ge lantbrukaren större valmöjlighet. Med en längre odlingssässong på grund av ett varmare klimat kan kanske samma sädesfält nyttjas både som spannmålsodling och vall, säger hon. Anna Westerbegh leder också ett projekt som handlar om förbättring av vattenmättnad hos korn för ett framtida blötare klimat. FOTO: Anna Nilsson
Kernza och vetegräs. – Sammantaget öppnar detta upp för ett hållbarare och klimatsmartare jordbruk, säger docent i genetik och växtförädling på institutionen för växtbiologi vid SLU i Uppsala.
Bild 3/4Kernza och vetegräs. – Sammantaget öppnar detta upp för ett hållbarare och klimatsmartare jordbruk, säger docent i genetik och växtförädling på institutionen för växtbiologi vid SLU i Uppsala. FOTO: Anna Nilsson
Bild 4/4 FOTO: Anna Nilsson

För första gången förökas det nya fleråriga nordamerikanska spannmålsslaget Kernza i Sverige. Kernza är en vild flerårig vetesläkting som anpassats för att odlas likt en flerårig vall. Detta förädlingsarbete leds av forskare vid Land Institute i Kansas, USA.

Ett annat spår som forskarna undersöker är att korsa konventionellt vete med vilda fleråriga vetesläktingar och på så sätt överföra fleråriga egenskaper till odlat vete. Målet för SLU-forskarna är att förädla fleråriga spannmålsgrödor som är anpassade för nordiska förhållanden.

Större fältförsök

I höst ska ett större fältförsök med utsäde både av Kernza och olika fleråriga vetekorsningar sås i fält hos lantbrukare utanför Uppsala.

– Den stora utmaningen är att detta växtmaterial inte är förädlat med avseende att odlas i ett nordligare klimat. Vi ska därför undersöka vilka förutsättningar Kernza och de fleråriga vetekorsningar har för att överleva här i Skandinavien, säger Anna Westerbergh, docent i genetik och växtförädling på institutionen för växtbiologi vid SLU i Uppsala.

Kunskapen ska vägleda henne och hennes forskargrupp för att ta fram flerårig spannmål där egenskaper för bildande av rotsystem som kan övervintra och ge nya ax från samma planta under nästa säsong, är viktiga.

Flerårigt korn

Sedan några år arbetar forskargruppen även med att utveckla flerårigt korn. Huvudfrågan är vilka gener som styr skillnaden mellan ettåriga och fleråriga växter i tillväxt och förmågan att överleva för att skjuta nya skott nästkommande år.

– Vi har ingen aning om vilka gener som styr detta i dag. Andra utmaningar är hög avkastning och god anpassning till rådande klimatförändringar som förändringar i temperatur och nederbörd. Dessutom är stabil stråstyrka och ett ax som inte drösar viktiga, säger hon.

Just nu arbetar forskarlaget vid SLU Ultuna med ett tiotal linjer av fleråriga vetekorsningar samt cirka 180 linjer av korsningar mellan ettårigt och flerårigt korn.

Fördelar med flerårigt spannmål

- Genom ett mer utvecklat och flerårigt rotsystem ska sädesslag kunna odlas på näringsfattigare jordar och även användas som fånggrödor.
- När grödan finns i flera säsonger binds kolet i marken hårdare och det blir även mindre utlakning av näringsämnen, bland annat kväve och fosfor. Eftersom fälten inte plöjs varje år minskar läckaget.
- Energi- och bränsleförbrukningen minskar.
- Den minskade markbearbetningen och packningen av jorden ska även leda till en minskad störning på de "goda" mirkroorganismerna (bakterier och mikrosvampar) i jorden.

Relaterade artiklar

Till toppen