Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 14 mars 2019

Foderfabrikerna går för fullt i torkans spår

SKARA

För att ersätta uteblivet grovfoder tvingas animalieproducenterna köpa in mer färdigfoder. Lantmännens fabriker går just nu för högtryck.

 Bengt Karlsson, Lantmännen Lantbruks regionchef för Västsverige, konstaterar att foderproduktionen går för högtryck.
Bengt Karlsson, Lantmännen Lantbruks regionchef för Västsverige, konstaterar att foderproduktionen går för högtryck. FOTO: Daniel Strandroth

Fjolårets dåliga skördar av vall och spannmål återspeglas på många sätt när 2018 ska summeras. En konsekvens är att behovet av färdigfoder är stort, framkom på Lantmännen Skaraborgs distriktsstämma.

– Foderfabrikerna går för fullt. I Lidköping kör vi femskift och prognosen är en produktion på 300 000 ton jämfört med 240 000 ton förra året, berättar regionchef Bengt Karlsson.

Satsar på bättre pellets

För Lantmännens del handlar det inte bara om ökad efterfrågan utan också om en större marknadsandel. I västra regionen är det framför allt på grissidan som Lantmännen har haft framgångar. Bengt Karlsson hänför dessa delvis till företagets satsning på pelletskvalitet.

Han konstaterar att den ovanligt höga andelen färdigfoder till mjölkkorna naturligtvis åsamkar lantbrukaren ökade kostnader men att dessa i viss mån kan täckas av att korna mjölkar mer.

Tork med biodiesel

Regionalt redovisades flera nyheter. Anläggningen i Tidan norr om Skövde får till kommande skörd en ny panna som företrädesvis ska eldas med biodiesel. 2017 skrev Land Lantbruk om stora mängder spannmål i just Tidan som fick nedklassas på grund av mögel.

Torken i Grästorp har redan fått en förhöjd lagringskapacitet, något som även kommer att ske i Lidköping. Totalt har kapaciteten i området de två senaste åren ökat med cirka 30 000 ton.

Flyttar i Uddevalla

I Uddevalla har kommunen aviserat att Lantmännens silo i hamnen måste flyttas eftersom området senast 2034 ska vara bebyggt med bostäder. Lantmännen hamnar troligen i yttre hamnområdet med sin nya silo där det i dag finns en bergtäkt.

– En utredning kring flytten har inletts. En fördel med att ligga längre ut är att vi hamnar utanför en bergklack vilket gör att båtarna kan slutlastas direkt, säger Bengt Karlsson.

 Lars Larssons motion om att nya förtroendevalda ska ha minst hälften av sina affärer med Lantmännen resulterade i en skrivelse till koncernvalberedningen.
Lars Larssons motion om att nya förtroendevalda ska ha minst hälften av sina affärer med Lantmännen resulterade i en skrivelse till koncernvalberedningen. FOTO: Göran Berglund

Hälften hos Lantmännen

På stämman behandlades för ovanlighetens skull en motion. Det var Lars Larsson från Gudhem utanför Falköping som vill att alla nyvalda förtroendevalda ska ha minst hälften av sina affärer med Lantmännen.

– Solidariteten till föreningen minskar hos lantbrukarna. Av det jag hör verkar det ha blivit en sport att göra affärer med andra handlare, säger Lars Larsson.

Stämman beslutade att skicka motionen som en skrivelse till koncernvalberedningen.

LÄS MER: 55 miljoner till torkdrabbade bönder

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen