Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 25 april 2017

Förbud kan slå hårt mot svenska sockerodlare

Ett nytt förbud mot neonikotinoider kan stoppa betning av utsäde till sockerbetor. Det kan kosta svenskt lantbruk 60 miljoner kronor, enligt sockernäringen som vill ha undantag för sin odling.

Den svenska sockernäringen befarar att svenska odlare kan tappa 60 miljoner kronor om ett förbud mot neonikotinoider hindrar betning av utsäde.
Den svenska sockernäringen befarar att svenska odlare kan tappa 60 miljoner kronor om ett förbud mot neonikotinoider hindrar betning av utsäde. FOTO: Tove Nilsson

– Det finns inga alternativa betningsprodukter i Sverige i dag. Så skulle vi stå utan betningsmedel så räknar vi med att skörden i medeltal blir 10 procent lägre i Sverige, säger Anders Lindkvist, generalsekreterare för Betodlarna.

Tillsammans med Nordic Sugar och NBR har odlarföreningen skrivit till Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och representanter för Närings- och Miljödepartementet för att protestera mot ett nytt förslag som EU-kommissionen nyligen lade vid ett kommittémöte.

Föreslår totalförbud

Förslaget innebär ett totalförbud mot neonikotinoider, även i grödor som inte attraherar pollinerande insekter, alternativt att ämnena enbart får användas vid odling av växter som har hela sin livscykel i växthus.

Förslaget har skapat oro i sockernäringen eftersom det mesta av utsädet till sockerbetor är betat med neonikotinoid. Om sockerbetsodlarna miste betningen av utsädet skulle skörden i genomsnitt falla med tio procent på grund av insektsangrepp och framtvingad senarelagd såtidpunkt, enligt sockernäringen som hänvisar till försök som gjorts.

Det leder till att industrin, Nordic Sugar, behöver höja priset på råvaran med uppskattningsvis 3 euro per ton sockerbetor för att kunna konkurrera med övriga grödor i växtföljden. Ett belopp som summerar till närmare 60 miljoner svenska kronor årligen i det svenska lantbruket. I en tid med intensiv konkurrens innebär det att svensk växtodling förlorar en gröda, vilket ger försämrade växtföljder och att värdefull produktion flyttar utomlands, skriver sockernäringen.

De framhåller också att sprutning av bredverkande insektmedel ökar i odlingen om inte fröet betas. Dessutom menar de att miljörisken med betning av sockerbetsfrö är mindre.

– Vår gröda blommar ju inte och är inte attraktiv för pollinerande insekter. Ett annat argument är, att till skillnad från majsutsädet, så ligger neonikotinoiden inte på utsidan av sockerbetsfröet, utan inuti fröet väl kapslat. Dammbildningen är ytterst marginell. Och en teknisk aspekt, med majssåmaskiner använder man tryckluft för att mata ut utsädet, det gör inte vi med sockerbetsfröet. Det minskar ytterligare dammbildningsrisken, säger Anders Lindkvist.

Vill vänta på rapport

Sockernäringen begär i första hand att inget beslut ska fattas i frågan förrän det europeiska livmedelsverket EFSA presenterat sin vetenskapliga rapport om effekterna av neonikotinoider i växtodlingen som väntas i höst. I andra hand önskar de ett undantag från förbudet så att betning kan fortsätta av frö till grödor som inte attraherar pollinerare, under förutsättning att den verksamma substansen är väl skyddad på fröet och att såtekniken inte med för risk för spridning till omgivningen.

En omröstning om förslaget ska ske i maj.

Läs mer: Permanent förbud mot neonikotinoider på gång

Relaterade artiklar

Till toppen