Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 11 september 2019

Förslag kan förenkla tillstånd till mjölkgårdar

I ett förslag från Naturvårds­verket föreslås en förenkling av tillståndsprövningen för mjölkgårdar. Det kan förkorta processen i vissa fall, men det beror på hur den tillämpas.

 Enligt förslaget kan tillståndsprövningen för mjölkgårdar bli enklare.
Enligt förslaget kan tillståndsprövningen för mjölkgårdar bli enklare. FOTO: Ester Sorri

Naturvårdsverket föreslår för regeringen att förenkla tillståndsprövningen för mjölkgårdar, efter att ha undersökt vilka krav som ställs på att utföra en miljökonsekvens­beskrivning (MKB) för verksamheter som benämns miljöfarliga. Det skriver Lantbrukets affärer.

Strängare krav

Sverige ska följa EU-rättens regler om att göra en miljökonsekvens­bedömning för verksamheter som kan antas medföra ”betydande miljöpåverkan”. Men i sin rapport skriver Naturvårdsverket att Sverige i många fall har strängare kvav än EU, vilket beror på miljöbalkens utformning där lantbruk är klassat som miljöfarlig verksamhet.

Göras behovsbedömning

Enligt Naturvårdsverket ska mjölk­gårdar med mer än 400 djurenheter och är tillståndspliktiga flyttas från ­kategorin ”alltid betydande miljöpåverkan” till att det i stället ska göras en ”behovsbedömning”.

Länsstyrelsen avgör

Mjölkföretagen ska samråda om frågan om ­betydande miljö­påverkan med länsstyrelsen och ­grannar. Därefter är det länsstyrelsen som ska avgöra om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om så ska en MKB göras, annars räcker en liten miljökonsekvensbeskrivning för att bedöma miljöeffekterna.

Mindre gårdar kravlösa

För mindre gårdar som kräver anmälan till kommunen föreslår Naturvårdsverket att de flyttas från kategorin ”behovsbedömning” till ”inga krav”.

Läs mer: Utbrett missnöje med miljötillståndLäs mer: Yngre mer missnöjda med myndigheter (LRF Premium)

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen