Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 17 juli 2018

Försvaret och Statens fastighetsverk upplåter mark för bete

Uppropen om att hjälpa till för att lindra foderbristen har nått Försvaret och Statens fastighetsverk. Mark som normalt inte utnyttjas för att mätta djur ska nu kunna slås eller användas för bete.

 Försvaret har 5 800 hektar oarrenderad öppen mark. Hur mycket av den som kan bli aktuell för bete är högst oklart.
Försvaret har 5 800 hektar oarrenderad öppen mark. Hur mycket av den som kan bli aktuell för bete är högst oklart. FOTO: Mostphotos

Fortifikationsverket som äger och förvaltar Försvarets fastigheter kommer att undersöka vilka marker som ännu inte slagits och som kan vara lämpliga för ändamålet. Förutsättningarna för att ytorna ska komma på fråga är att de inte redan är arrenderad eller att det finns risk att farliga föremål, exempelvis odetonerad ammunition kan finnas på platsen.

Försvaret hanterar ärenden skyndsamt

Normalt är det Statens fastighetsverk som sköter långsiktiga jordbruksarrenden av Fortifikationsverkets egendomar, men eftersom det här rör sig om endast tillfälliga utnyttjandeavtal kan Fortifikationsverket själva teckna dessa. En rutin för hur det ska gå till har redan tagits fram. Försvarsmakten måste godkänna alla upplåtelser men är uppmanad att skyndsamt hantera ärendena. Ett villkor är att upplåtelserna inte inkräktar på inplanerade övningar eller annan försvarsverksamhet.

Kontakt för den som är i behov

12 200 hektar av Försvarsmaktens mark är redan i dag utarrenderad för jordbruk, utöver det finns ytterligare 5 800 hektar övrig öppen mark. De som har jordbruksarrenden hos Fortifikationsverket har förtur om de vill utöka sin skörd. Om du är intresserad av att låna mark av Försvaret uppmanas du kontakta Fortifikationsverkets servicecenter i Arvidsjaur, telefonnummer 010-44 44 000.

Även Statens Fastighetsverk som förvaltar statlig mark och fastigheter åt fler än Fortifikationsverket ser över vilka ytor som kan lämpa sig för foder.

Den som vill ha mer information om detta bör vända sig till STV:s växel, telefonnummer 010-478 70 00.

LÄS MER: Bank skänker en miljon kronor till lantbrukare i krisLÄS OCKSÅ: Gräs utmed motorvägen gav 55 balar foder

Relaterade artiklar

Till toppen