Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 21 december 2017

Försvarsberedningen: Sverige måste bygga livsmedelslager

Sverige måste bygga lager av nödvändiga livsmedel för att klara försörjningen vid en säkerhetspolitisk kris. I det sammanhanget spelar privata aktörer en viktig roll, konstaterar Försvarsberedningen i en rapport.

FOTO: Ann Lindén

I rapporten som Försvarsberedningen lämnat till försvarsminister Peter Hultqvist (S) slås det fast att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana maktmedel kan komma att användas mot Sverige.

Ingen nationell lagring

Vad gäller livsmedelsförsörjning pekar Försvarsberedningen på att livsmedelskedjan är komplex och sårbar.

”Lagerhållning av livsmedel har tidigare utgjort en stor del av den svenska livsmedelsberedskapen. Sverige har i dag ingen nationell lagring av livsmedel i statens ägo”, heter det i rapporten.

LÄS MER: LRF välkomnar högre matproduktion

Försvarsberedningen anser att målsättningen i den nationella livsmedelsstrategin om ökad livsmedelsproduktion inte är tillräcklig för att trygga livsmedelsberedskapen. Det krävs fler åtgärder för att snabbare säkerställa en tillräcklig livsmedelsförsörjning.

Framhåller Finland

Det här är några av slutsatserna:

– Det finns behov av att lagra vissa strategiska varor i omsättningslager, särskilt sådana varor som inte kan säkras genom leveranser från utländska leverantörer eller som inte kan produceras inom landet.

– Det behövs även arbete för att säkra distributionsvägarna.

– Regeringen behöver ange en inriktning för vilka metoder som ska användas för att öka den svenska livsmedelsberedskapen.

– Offentliga och privata aktörer behöver planera gemensamt.

– Det krävs en analys behöver för att fastställa mängden livsmedel och vilka livsmedel som måste säkras för att klara en kris som pågår upp till tre månader.

– Kommuner och privata aktörer på lokal nivå behöver avtala om hur leveranser av livsmedel ska genomföras.

– Det krävs en översyn för tydliggöra både statens och privata aktörers ansvar och roller i livsmedelsförsörjningen.

Försvarsberedningen framhåller det arbete som har gjorts i Finland och konstaterar att den finländska beredskapsplaneringen kan vara ett exempel på hur den svenska livsmedelsberedskapen skulle kunna byggas upp.

LÄS MER: Sveriges matförråd räcker inte till i kris

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen