Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 9 september 2014

Förtida krav på tillstånd retar vattenkraftsägare

Länsstyrelsen i Västra Götaland har börjat ställa tillståndskrav på småskaliga vattenkraftverk redan innan den nya lagstiftningen är på plats. LRF-ordföranden Helena Jonsson kräver en starkare politisk styrning.

LRF har de senaste månaderna blivit kontaktade av ett flertal medlemmar i Västra Götalands län som känner stark oro för länsstyrelsens ingripanden mot den utbyggda småskaliga vattenkraften. Kraven på nya tillstånd som länsstyrelsen kräver riskerar i många fall att bli så allvarliga att medlemmarna tvingas avveckla sina verksamheter.

Ingripandena sker nu innan kravnivån har fastställts inom ramen för vattenförvaltningens kommande beslut och innan lagstiftningsärendet med anledning av vattenverksamhetsutredningen har slutförts.

– Att länsstyrelsen nu föregriper både vattenförvaltningens beslut och en kommande lagstiftning framstår inte som rimligt. Ett stort antal sedan länge väl fungerande anläggningar som producerar förnybar energi kommer att läggas ned samtidigt som hela kostnaden läggs på enskilda verksamhetsutövare. Det är en märklig attack, säger Paul Christensson, regionordförande i LRF Västra Götaland.

Regionen har tillskrivit miljöminister Lena Ek i ärendet med kravet om att myndigheterna avvaktar tills de nya miljökvalitetsnormerna är satta och tills det står klart hur den framtida vattenlagstiftningen ska utformas. Brevet har också undertecknats av LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har under året utfärdat ett 20-tal förelägganden och avser enligt uppgift att utfärda ytterligare att antal förelägganden. Förelägganden har även utfärdats av länsstyrelsen i Örebro län och de innebär i praktiken att vattenkraftverken måste avvecklas.

Mark- och miljööverdomstolen har slagit fast att det går att förelägga om att de som driver småskaliga vattenkraftverk ska ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken, Vattenlagen eller Äldre vattenlagen. Det går inte längre att hänvisa urminnes hävd, det vill säga att vattenkraftverken "alltid" funnits där.

– Länsstyrelsernas och Havs- och vattenmyndighetens tillvägagångssätt ger uttryck för bristande samordning myndigheter emellan och tydliggöra behovet av en starkare politisk styrning, säger Helena Jonsson.

Relaterade artiklar

Till toppen