Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 6 juli 2017

”Förtroendet för Leine är helt utraderat”

I ett svar på Kammarkollegiets yttrande vidhåller vattenkraftsägaren Sven-Erik Vänneå att förtroendet för advokatfiskalen Nils Leine är förbrukat.

Det var Sven-Erik Vänneå, vattenkraftsägare och ordförande i Hallands Vattenkraftförening, som i februari i år anmälde advokatfiskalen Nils Leine till Justitieombudsmannen för granskning beträffande delikatessjäv.

Använt Facebooksida

Nils Leine agerar för Kammarkollegiets räkning i vattenkraftsärenden samtidigt som han är medlem i Älvräddarna. Leine har vid flertalet tillfällen använt Älvräddarnas sida på Facebook till att sprida information och inhämta åsikter från andra sympatisörer.

 Kammarkollegiets advokatfiskal Nils Leine anmäldes till Justitieombudsmannen på grund av sina sympatier för intresseorganisationen Älvräddarna.
Kammarkollegiets advokatfiskal Nils Leine anmäldes till Justitieombudsmannen på grund av sina sympatier för intresseorganisationen Älvräddarna. FOTO: Pressbild

”Det påtagliga engagemanget talar tydligt för att han omfattas av det som rubriceras som grannlagenhets- eller delikatessjäv. Ingenting som Kammarkollegiet framför i sitt yttrande motsäger detta”, skriver Sven-Erik Vänneå.

LÄS MER: Älvräddare och tjänsteman Kammarkollegiet frikopplar Leine i väntan på JO-beslut

Nils Leine har även haft en i sammanhanget viktig roll beträffande utbildning och vägledning av tjänstmän som arbetar med vattenärenden på andra myndigheter.

I sitt svar skriver Sven-Erik Vänneå att Leines opartiskhet i tillståndsprocesserna måste ifrågasättas när han samtidigt har ett uttalat engagemang för en organisation som vill stänga eller riva ut minst 1 000 småskaliga vattenkraftverk.

”Förtroendet helt utraderat”

Delikatessjäv är en av jävsgrunderna som beskrivs i Förvaltningslagens elfte paragraf och som bland annat kan bestå av uppenbar vänskap och av när en tjänsteman tillhör samma organisation som en sökande.

”Mitt och Hallands Vattenkraftsförenings förtroende för Nils Leines opartiskhet är inte bara rubbat utan helt utraderat”, skriver Sven-Erik Vänneå.

 Går det att sympatisera med en organisation som vill riva ut 1 000 småskaliga vattenkraftverk samtidigt som man för statens talan i vattenkraftsärenden? Det kommer att avgöras inom kort.
Går det att sympatisera med en organisation som vill riva ut 1 000 småskaliga vattenkraftverk samtidigt som man för statens talan i vattenkraftsärenden? Det kommer att avgöras inom kort. FOTO: Torbjörn Esping

Kammarkollegiet har i sitt yttrande tillbakavisat anklagelserna om delikatessjäv. ”Enbart det förhållandet att det finns beröringspunkter mellan hans arbetsuppgifter vid kollegiet och Älvräddarna, där han är medlem, medför inte att det uppstår en jävssituation”, skriver myndigheten.

Frikopplad från vattenkraftsärenden

Efter att anmälan gjordes beslutade Kammarkollegiets generaldirektör Gunnar Larsson att tills JO kommer med sitt utslag frikoppla Nils Leine från att representera myndigheten i ärenden som rör småskalig vattenkraft.

JO väntas avgöra ärendet någon gång under början av hösten.

PREMIUMLÄSNING: Kammarkollegiet försvarar tjänstemannens medlemskap i Älvräddarna

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen