Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 26 juli 2017

Fortsatt dåligt läge för grundvattnet

Läget för grundvattnet är fortfarande allvarligt i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Det visar månadsrapporten för juli från Sveriges geologiska undersökning, SGU.

 Grundvattennivåer i juli, stora och små magasin.
Bild 1/2 Grundvattennivåer i juli, stora och små magasin.
 Grundvattennivåer i juni, stora och små magasin.
Bild 2/2 Grundvattennivåer i juni, stora och små magasin.

Nivåerna är mycket lägre än vad som är normalt för årstiden och har även sjunkit, som förväntat, i stora delar av landet.

– Största delen av Sverige har låga nivåer just nu och vi får vänta till hösten innan vi ser en återhämtning. Det måste falla kopiösa mängder regn på sommaren för att vattnet ska strila ner i marken, säger statsgeologen Nils Ohlanders till TT.

Nivåer upp i Norrland

Regn, även om det är i stora mängder, under sommaren sugs upp av jordens ytskikt till växter eller avdunstar och inget eller mycket lite strilar ner i de lägre skikten. Men på en del platser i norra Norrland har nivåerna stigit, tack vare regn och snösmältning.

– I Norrbotten och västra delen av Västerbotten har det gått från normala till ovanligt höga nivåer på en månad. Där ser man att skyfall och ett kallare klimat kan ha en viss påverkan på vattennivån, säger Nils Ohlanders.

Torrt område ökat

Enligt SGU har nivåerna i de små grundvattenmagasinen, där de flesta med egen brunn hämtar sitt vatten ifrån, har sjunkit med omkring 30 cm i större delen av landet jämfört med förra månaden. På flera platser har sänkningen varit större än 50 cm.

Området där nivåerna är under eller mycket under de normala för årstiden ligger främst i stora delar av södra Sverige. Det området har ökat något och omfattar nu även delar av västra Götaland, även om delar av kusten ligger nära de normala.

Bör vara försiktig

Enligt SGU finns en fortsatt risk för att brunnarna sinar innan sommarperioden är över.

– Man får räkna med att det kan sjunka ungefär en centimeter per dag fram till slutet av sommaren, så är det varje sommar. Men det som är annorlunda nu är att vi haft ett sämre utgångsläge än tidigare, säger Ohlanders.

Även den kommunala försörjningen påverkas. Hälften av landets dricksvatten tas i dag från grundvattnet, både från stora och små grundvattenmagasin, och den andra halvan från ytvatten.

– Jag tycker man ska vara försiktig, även om man har kommunalt vatten. Man bör tänka på att inte vattna gräsmattan eller fylla poolen flera gånger under sommaren, säger han.

Flera bottenrekord

Situationen för de stora grundvattenmagasinen är lik den som var förra månaden – under eller mycket under de normala nivåerna i större delen av landet. Antingen har nivåerna sjunkit eller blivit oförändrade.

På tio av SGU:s mätstationer sattes bottenrekord för årstiden och på fem stationer har inte så låga nivåer uppmätts sedan mätningarna startade på 1960-talet.

– Vi har haft sådana här perioder förut, bland annat på 70- och 90-talet. Men om det blir ett år till med lite nederbörd på vintern så finns det en stor risk att nivåerna blir lägre än någonsin, och fler områden kommer slå nya bottenrekord.

Förändring märks

Från samhällets sida har beredskapen ökat, något Land Lantbruk skrivit om tidigare: SMHI och SGU har lanserat en ny tjänst som ska hjälpa vid vattenbrist, Sveriges grundvatten ska kartläggas och regeringen lägger mer pengar på VAKA, som bistår vid katastrofer samt satsar på ett kompetenscentrum om vattenfrågor.

Enligt SGU märks förändringen i hela samhället. Framför allt på Gotland och Öland, som drabbades hårt av torka förra sommaren.

– Det är en helt annan beredskap nu. Kommuner letar efter fler vattentäkter, öppnar nya och har blivit bättre på att köra ut vatten till personer med enskild brunn. Så vi ser en tydligt förbättrad beredskap i samhället, säger han till TT.

Läs mer PREMIUM: Ha koll på vattentillståndet

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen