Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 21 augusti 2017

Fortsatt ökning av viltolyckor

Viltolyckorna forsätter att öka, från förra årets rekordnivåer. Det är rådjur som står för den stora andelen olyckor.

 Viltolyckor fortsätter att öka, men antalet olyckor med älg minskar.
Viltolyckor fortsätter att öka, men antalet olyckor med älg minskar. FOTO: Mostphotos

Viltolyckorna ser med största sannolikhet ut att fortsätta öka, även efter förra årets rekordnivåer. Då var de 58 000 viltolyckorna en ökning med 20 procent jämfört med året innan.

Detta enligt statistik från Älgskadefondsföreningen, där man hade trott att antalet olyckor skulle plana ut i år. Men så ser det alltså inte ut att bli.

Mellan januari och juni i år har viltolycksanmälningarna ökat med ytterligare 19 procent jämfört med förra året, och det är en ännu större ökning än den under samma period mellan 2015 och 2016. Då var ökningen slutade på 17,7 procent.

Stammar vuxit

Föreningens prognos för året är att mellan 65 000 och 70 000 viltolyckor kommer att anmälas innan årets slut.

På Älgskadefondsföreningen tror man att ökningen framför allt är kopplad till att stammarna helt enkelt har vuxit.

– Det är framför allt rådjursstammarna som vuxit. Det har varit gynnsamma vintrar med gott om mat och det har gett stora kullar. I södra Sverige har man dessutom fokuserat på att jaga vildsvin och då har rådjuren fått det bättre, säger Niclas Dahl, verksamhetsledare på Älgskadefondsföreningen.

Älgolyckor minskar

Rådjur står för den största delen av viltolyckorna, men även olyckor med vildsvin, hjort och rovdjur har ökat. Däremot har olyckor med älg minskat.

– Älgen har vi rätt bra koll på, den inventeras och skjuts av så där är antalet ganska stabilt, säger Niclas Dahl.

Sedan förra året har anmälningar av vildsvinskollisioner har ökat med 56 procent jämfört med förra året och de kommer troligen att passera älgen och bli de näst mest anmälda viltolyckorna i år.

– Vildsvin är mer svårjagade än till exempel rådjur, så även om man lägger ner mer tid på att jaga dem så fäller man inte lika många djur, säger han.

Fler rådjur bör skjutas

För att kunna mota utvecklingen tycker Älgskadefondsföreningen att avskjutningen av rådjur bör öka.

– Man måste försöka begränsa populationen, och när vintrarna är så pass milda som de varit ser vi inget behov av stödutfodring av rådjur. Det gör att ännu fler klarar sig än vad det naturliga urvalet skulle tillåta, säger han.

Den enskilde bilisten bör också ta ett större ansvar för att undvika olyckor med vilt, anser Niclas Dahl.

– Gemene man borde tänka mer på det här med vilt och vara uppmärksam. Många kanske inte har kunskapen längre hur, när och var vilt rör sig och är ovana att köra på landsbygden. Vissa olyckor går inte att undvika, men med åtgärder som att vara uppmärksam, anpassa hastigheten och ha bilen i bra skick kan risken minska att olyckor inträffar eller blir mindre allvarliga, säger Niclas Dahl.

Blekinge ökat mest

I Blekinge ökade olyckorna mest, med över på 53 procent. Det är en stor förändring jämfört med förra året då viltolyckorna i Blekinge minskade med 17 procent jämfört med föregående år.

Efter Blekinge följer Västernorrland och Jämtland med ökningar på 42, respektive 41 procent.

Flest olyckor har anmälts i Västra Götaland, 4387 stycken, följt av Skåne och Stockholms län med 2663 respektive 2239 viltolyckor.

I två län har antalet viltolyckor minskat, Gotland och Västerbotten med 1 respektive 12 procent.

Till och med juni har 27 421 viltolyckor anmälts i Sverige, varav rådjur 22 233, vildsvin 2 246 och älg 1 907.

Relaterade artiklar

Till toppen