Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 7 mars 2019

Fortsatt stopp för Gauchodispens

Svenska sockerbetsodlare svävar i ovisshet om hur det ska gå med vårsådden efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen. De är fortsatt förhindrade att använda sockerbetsutsädet som redan är beställt och vårbruket kommer allt närmare.

FOTO: Torbjörn Esping

– De är förvirrade och frustrerade just nu, säger föreningen Betodlarnas generalsekreterare Anders Lindkvist apropå Mark- och miljööverdomstolens beslut som kom på onsdagskvällen.

Det innebär att Kemikalieinspektionens dispens för odlarna att använda sockerbetsutsäde betat med Gaucho, som innehåller en neonikotinoid, inte får verkställas i väntan på Mark- och miljödomstolens avgörande i ärendet.

Det var i december förra året som Kemikalieinspektionen beviljade en så kallad nöddispens som med vissa restriktioner som gav sockerbetsodlare lov att använda sockerbetsutsäde betat med Gaucho WS 70 även i år.

Beslutet överklagades av Sveriges Biodlares Riksförbund och Naturskyddsföreningen. De begärde också inhibition, att beslutet inte får verkställas i väntan på dom, vilket Mark- och miljödomstolen biföll.

Betodlarna överklagade inhibitionsbeslutet, men får alltså inte prövningstillstånd för det hos Mark- och miljööverdomstolen.

Avgörandet om själva dispensen ligger kvar hos Mark- och miljödomstolen. Samtidigt närmar sig vårbruket och utsädet till i stort sett hela den planerade sockerbetsarealen i Sverige, som odlarna inte vet om de kommer att få använda, är redan beställt. Parterna får komma in med yttranden till domstolen fram till mitten av mars.

– Hur snabbt de sedan tar tag i det och hur snabbt de tar beslut har vi ingen aning om, säger Anders Lindkvist.

Medelsådatum är för sockerbetor är 10 april, men det är inte ovanligt med sådd redan i mars. 

Nu arbetar Betodlarna och Nordic Sugar med att hitta en lösning för att säkerställa odlarnas tillgång på utsäde till vårbruket oavsett utfall i domstolen.

– Vi räknar med att hitta en positiv lösning, säger Anders Lindkvist.

Betning med Gaucho skyddar sockerbetorna mot skadeinsekter och näringen har räknat ut att kostnaderna för odlarkollektivet ökar med i storleksordningen 60 miljoner kronor om utsädet inte får användas.

Gaucho innehåller neonikotinoiden imidakloprid som är förbjuden inom EU på grund av misstänkt påverkan på pollinerande insekter. 

Sockernäringen har velat ha ett undantag från förbudet bland annat med hänvisning till att betgrödan inte blommar och attraherar pollinerande insekter.

Ett tiotal länder i EU har fått dispens att använda Gaucho i år.

LÄS MER: Nya resultat om neonikotinoider och binLÄS MER: Stopp för nöddispens av växtskyddsmedel

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen