Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Krönikor 16 juni 2017

FRÅGA EXPERTEN: Gäller sambolagen om man bygger nytt?

Jag äger en liten gård med ett enkelt bostadshus utan taxeringsvärde. Eftersom fastigheten är anskaffad innan jag träffade min sambo lär inte sambolagen gälla om vi flyttar dit. Men vad händer om bostaden renoveras kraftigt och kanske byggs till eller om en helt ny bostad byggs? Hur påverkas det om min sambo gör eget arbete eller bidrar med finansiering? Kan man med tanke på sambolagen avskilja bostaden från gården i övrigt?

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Jessica Wieslander är Jurist på LRF Konsult.
Jessica Wieslander är Jurist på LRF Konsult.

JURISTENS SVAR:

För att en bostad ska vara samboegendom och ingå vid bodelning krävs bland annat att den har förvärvats för gemensam användning.

Eftersom du skaffade fastigheten innan du träffade din sambo gäller inte sambolagen för det befintliga bostadshuset. Så länge bostadshuset fortsätter att vara fastighetstillbehör fortsätter det att vara så.

Fastighetstillbehör är en byggnad som fastighetens ägare har byggt eller köpt. Man brukar säga att så fort mark och byggnad kommer i samme ägares hand blir byggnaden fast egendom. Då kan den inte bli lös egendom igen.

Däremot är en helt ny byggnad, som två sambor uppför tillsammans på den ena sambons mark, lös egendom som omfattas av sambolagen.

Det finns ett rättsfall från Högsta domstolen från 2004 som är intressant att jämföra med. I det fallet hade ena sambon köpt en fastighet bebyggd med ett fritidshus innan förhållandet inleddes. Under samboförhållandet hade fritidshuset försetts med en tillbyggnad som var avsedd som, och använts som, gemensam bostad för de båda samborna. HD kom fram till att fastigheten och byggnaden inklusive tillbyggnaden var i samme ägares hand och att byggnaden därmed var fastighetstillbehör.

Byggnaden som sådan var därför inte gemensam bostad. Däremot var själva fastigheten i och för sig att betrakta som gemensam bostad, men eftersom ena sambon hade ägt fastigheten innan samboförhållandet inleddes hade den inte förvärvats för gemensamt begagnande. Det faktum att tillbyggnaden tillförts fastigheten under samboförhållandet medförde inte heller att sambolagens bodelningsregler blev tillämpliga vare sig på byggnaden eller på tillbyggnaden.

Renovering eller tillbyggnad skulle alltså inte heller i ert fall förändra det faktum att huset är fast egendom som inte ingår i bodelning, men skulle ni riva det befintliga huset och gemensamt bygga ett helt nytt blir det annorlunda.

Om ni inte vill lösa saken genom att din sambo förvärvar halva fastigheten bör ni undersöka möjligheterna att stycka av en bostadsfastighet som ni båda blir ägare till. I annat fall är risken stor att din sambos investeringar blir helt oskyddade.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen