Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 25 november 2019

Framgång i Strasbourg skulle få gigantiska följder

Strandskyddet är den största egendomsinskränkningen i den moderna svenska rättshistorian, anser advokaten Giedre Jirvell.

 Giedre Jirvell är advokat med bas i Göteborg och ägare till Mark- och Miljörättsbyrån. Hon driver 2019 ärenden om utökat strandskydd med syfte att söka prövning i Europadomstolen.
Giedre Jirvell är advokat med bas i Göteborg och ägare till Mark- och Miljörättsbyrån. Hon driver 2019 ärenden om utökat strandskydd med syfte att söka prövning i Europadomstolen. FOTO: Eva Quirbach

Sverige har haft ett generellt strandskydd sedan 1975. Huvudsyftet är att hindra överexploatering av strandområden, att hålla stränder och vatten tillgängliga för allmänheten och att bevara artrikedomen.

En skärpt lagstiftning om möjlighet till utvidgat strandskydd trädde i kraft 2009. Tidigare hade det skett för att tillgodose något av strandskyddets syften, nu skulle det ske för att säkerställa dess syften.

Ett län utan utvidgat strandskydd

Några år senare gjordes en översyn och när tidsfristen gick ut vid årsskiftet 2014–2015 hade länsstyrelsernas beslut om utvidgade strandskydd ändå överklagats i 112 av landets kommuner, drygt hälften av dem i Västsverige. Jämtland är i dagsläget det enda län som inte har ett utvidgat strandskydd.

– I den första vändan var de utpekade områdena bara skrivbordsprodukter men i den andra vändan gjorde länsstyrelserna ett bättre jobb och var ute och tittade på en del fastigheter, säger advokat Giedre Jirvell, ägare till och grundare av Mark- och Miljörättsbyrån i Göteborg.

Ändring eller ersättning

De fastighetsägare som vill få en prövning i Europadomstolen vill i första hand upphäva det utvidgade strandskyddet eller i vart ändra det så att deras fastigheter inte påverkas. I andra hand begär de ersättning för fastighetsintrång.

Överklagandena avslogs i ett regeringsbeslut sommaren 2018 och i april 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att regeringens beslut ska stå fast. Inom kort ska Justitiekanslern pröva deras krav på ersättning.

– Vi förväntar oss ingen framgång där. Men då är alla nationella rättsmedel uttömda och vi har sex månader på oss att gå vidare till Europadomstolen, säger Giedre Jirvell.

Huvudargumenten för att den svenska strandskyddslagstiftningen inte ryms inom Europakonventionen är att det inte görs bedömning av proportionaliteten i det enskilda fallet, att staten inte erbjuder någon ersättning och att den skapar en obalans mellan statens och den enskildes intressen.

Kan kosta miljarder

Om fastighetsägarna vinner framgång skulle det få gigantiska konsekvenser. Staten har då att välja mellan att betala ut miljardbelopp i ersättning eller återgå till ett mindre omfattande strandskydd.

– Det utvidgade strandskyddet är den största egendomsinskränkningen i den moderna rättshistorian i Sverige. Strandskydd är den enda formen av områdesskydd i Miljöbalken där du nekas ersättning för rådighetsinskränkning, säger Giedre Jirvell.

LÄS MER: De tar strid i Europadomstolen om strandskyddetLÄS MER: Löfven lovade luckra upp strandskyddet

Bara 5 procent av klagomålen blir prövade

Europadomstolen i Strasbourg granskar om nationella domar strider mot Europakonventionen. Om så är fallet måste det enskilda landet ändra sin tillämpning av lagen eller sin lagstiftning.

Minst 95 procent av alla klagomål avvisas omedelbart vilket på grund av den stora mängden ärenden brukar dröja två–tre år.

I annat fall startar domstolen en skriftväxling där staten inom sex veckor ska gå i svaromål. Sedan beslutar domstolen om prövningstillstånd ska ges.

– Av det fåtal klagande som tar sig igenom nålsögat och får sina fall prövade är det över hälften som vinner en framgång, uppger Jan Södergren, advokat som specialiserat sig på Europarätten, i en intervju med Sveriges Radio.

Det är också Jan Södergren som ska driva fastighetsägarnas klagomål på strandskyddslagstiftningen.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen