Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 17 juli 2019

Främmande virus hos fåglar kan göra hästar sjuka

Två fågelvirus, varav ett även kan göra hästar sjuka, har spridit sig. Virusen har upptäckts så långt norrut som i Tyskland.

 Kråkfåglar, trastfåglar och rovfåglar som ugglor är de fåglar som framför allt drabbas av virusen.
Kråkfåglar, trastfåglar och rovfåglar som ugglor är de fåglar som framför allt drabbas av virusen. FOTO: Mostphotos

Under senare år har West Nile-viruset och Usutuviruset spridit sig i Europa och så långt norrut som till Tyskland. Båda virusen, som tillhör gruppen flavivirus, smittar framförallt fåglar och kan orsaka sjukdom och dödlighet. Virusen har i nya områden orsakat sjukdom och dödlighet hos vissa sorters fåglar.

– West Nile-virus och Usutuvirus är två närbesläktade myggburna virus, som smittar framförallt fåglar men även andra djur och människor, säger Aleksija Neimane, forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt och ansvarig för det projekt som nu söker efter virusen i Sverige.

Övervakning av döda fåglar är ett effektivt sätt att tidigt upptäcka sjukdomen och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ber nu om allmänhetens hjälp med att rapportera in alla döda fåglar som hittas söder om Dalälven. I skrivande stund har virusen inte upptäckts i Sverige. Virusen sprids via myggor och normalt sett inte från fåglar till däggdjur eller mellan olika däggdjur.

Kråk-, trast- och rovfåglar drabbas

De fåglar som utvecklar sjukdom av virusen är framför allt kråkfåglar, trastfåglar och en del rovfåglar, särskilt ugglor. Virusen kan döda enstaka fåglar, men kan även ha negativa effekter på hela populationer. Andra fågelarter kan smittas och bära på virus utan att uppvisa några symptom.

Hästar kan bli sjuka

Även för hästar kan West Nile-viruset ge allvarlig sjukdom. Många hästar som smittas av viruset får antingen inga symtom alls eller enbart övergående feber och tillfrisknar då oftast komplikationsfritt. Några hästar har dock utvecklat allvarlig sjukdom med neurologiska symtom. West Nile-feber hos häst regleras av epizootilagstiftningen, vilket betyder att Jordbruksverket kan ta beslut för att hantera sjukdomen.

Enligt Aleksija Neimane utvecklar dock inte lantbruksdjur som kor och får sjukdom av virusen, enligt den kunskap som finns i dag.

– Man vet att bland annat hundar och katter och en del vilda däggdjur kan smittas av virusen, men utan att utveckla sjukdom. Man brukar heller inte förknippa dessa två virus med höns, utan det är andra sorters fåglar som drabbas, säger hon till Land Lantbruk.

Finns risk för immunsvaga människor

En infektion med West Nile-virus kan hos människor passera helt utan symtom, men kan hos en del orsaka feber eller influensaliknande sjukdom, och hos en mindre andel utvecklas till hjärninflammation.

Även Usutuviruset har visat sig kunna orsaka liknande symptom som West Nile-viruset hos immunsvaga människor.

Fakta inrapportering sjuka och döda vilda fåglar

För att förstärka övervakningen och förbättra möjligheten till tidig upptäckt i Sverige har Statens veterinärmedicinska anstalt påbörjat ett projekt för att analysera förekomsten av WNV och USUV hos vilda fåglar.

SVA ber allmänheten om hjälp med inrapportering av sjuka och döda vilda fåglar som hittas söder om Dalälven. Det gör man genom online-formuläret https://rapporteravilt.sva.se/

SVA kan också komma att be rapportören att skicka in döda fåglar för analys. Projektet pågår året ut.

Källa: SVA

LÄS MER: Ny myggart kan smitta hästar

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen