Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 9 mars 2018

Framtidstro inom kött och förädling

Livsmedelsförädling, turism och köttproduktion är några av näringsgrenarna i det gröna näringslivet där den upplevda lönsamheten och investeringsviljan är störst. Det visar en genomgång av landsbygdens företag som LRF har gjort.

Kartläggningen presenteras i rapporten Grön entreprenör – Affärsmöjligheter i hela landet. Via personintervjuer, statistik samt analyser av styrkor och svagheter beskrivs affärsmöjligheterna för sammanlagt 25 branscher i de gröna näringarna.

– Rapporten vänder sig till personer som är intresserade av att starta företag inom det gröna näringslivet eller som redan finns där och vill utveckla sin verksamhet eller byta inriktning. Den visar också intressanta fakta och ökar förståelsen för förutsättningarna inom de gröna näringarna och därför är intressant för andra beslutsfattare och aktörer som till exempel myndigheter, banker och försäkringsbolag, säger Jan Lorentzson, analytiker vid LRF.

Största småföretagargruppen

Sammantaget utgör de gröna näringarna Sveriges största småföretagargrupp med 70 000 årsarbeten och drygt 70 miljarder kronor i omsättning. Till det kommer omkring 10 miljarder kronor i stöd och ersättningar.

En medlemsundersökning som LRF har låtit genomföra visar att framtidstron varierar stort mellan branscherna. Uttryckt som upplevd lönsamhet och viljan att investera är den störst bland köttproducenter (med undantag för lammföretagare), förädling av livsmedel, turism, entreprenad och uthyrning.

Branscher som inte ser lika ljust på framtiden är sockerbetsodling, vallodling, får- och lammproduktion samt energiproduktion.

Nya entreprenörer att vänta

Rapporten visar vidare att det kommer att behövas många nya entreprenörer i de gröna näringarna under åren framöver. Inom hälften av produktionsgrenarna planerar mer än var fjärde att överlåta sitt företag inom fem år.

Trädgårdsodling, vilt i hägn och biodling är exempel på verksamheter där ägarskiftet i högre grad planeras ske utanför familjen. Uthyrning, energi och träförädling är några grenar där många företagare tvärtom planerar för ett skifte inom familjen.

För de flesta delbranscher har antalet företag minskat under perioden 2013-2016 – en spegling av utvecklingen mot större och färre företag. Omsättningen har överlag förändrats ganska lite. Detsamma gäller sysselsättningen med undantag för företag i gruppen förädling och tjänster där sysselsättningen har ökat med 17 procent på tre år.

– Det är svårt att säga något generellt vad gäller framtidsutsikterna för de gröna näringarna. Men den duktige företagaren som med en väl genomarbetad affärsplan, god ekonomisk uppföljning och goda kunskaper om marknad och omvärld har givetvis goda möjligheter att lyckas i de gröna näringarna, säger Jan Lorentzson.

FAKTA/GRAFIK

Finns underlag??

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen