Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 8 november 2013

"Från politiskt håll borde man ta dem i örat"

Livsmedelsverkets förslag om att helt förbjuda försäljning av opastöriserad mjölk får hård kritik från bönder och intresseorganisationer. – Ta inte bort den lilla möjlighet till extrainkomst som finns, säger mjölkproducenten Johan von Scheele.

Johan von Scheele är kritisk till förslaget att förbjuda försäljningen av opastöriserad mjölk.
Johan von Scheele är kritisk till förslaget att förbjuda försäljningen av opastöriserad mjölk. FOTO: Anders Ingvarsson

Livsmedelsverket arbetar just nu med att behandla alla remissvar till förslaget om att stoppa gårdsförsäljning av opastöriserad mjölk. Många är kritiska. Genomgående framhålls individens rätt att själv väga fördelar mot nackdelar, samt att ett förbud skulle ta bort en liten men för vissa viktig inkomstkälla.

Johan von Schéele bedriver mjölkproduktion med 150 årskor på Bålby säteri i södra Närke. Han satt tidigare i Arlas styrelse och poängterar vikten av konsumenternas förtroende för svensk mjölk. Men att helt dra in möjligheten att sälja opastöriserat tycker Johan von Scheele är fel.

– Jag tycker att man ska följa det finska exemplet. Via ett kontrollsystem på gården ansvarar bonden själv för kvaliteten på sin mjölk, säger Johan von Schéele.

För många mindre gårdar är en investering i en pastöriseringsapparat inget alternativ, påpekar Johan von Schéele.

– Man talar om att uppmuntra företagande på landet, det här går stick i stäv. Från politiskt håll borde man ta dem i örat och säga att det här är inte den typ av regelförenkling som vi hade tänkt oss.

Men inte alla är emot förslaget. LRF ställer sig genom LRF Mjölk positiva till Livsmedelsverkets förslag med motiveringen att opastöriserad mjölk utgör en onödig risk.

– Jag tror att alla känner sig väldigt trygga när de ger mjölk till sina barn och det vill vi ska bestå. Det är klart att det finns enskilda skiljaktiga synpunkter, men som bransch står vi väldigt enade i frågan, säger Hans-Åke Hammarström, chef för LRF Mjölk.

Från Livsmedelsverkets sida är ståndpunkten att antalet Ehec-fall kopplade till opastöriserad mjölk i Sverige har varit ganska många i förhållande till hur lite sådan mjölk som konsumeras. När det gäller grönsaker är förhållandet det omvända – hög konsumtion och få smittade, enligt Mats Lindblad, smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket.

Att som i Finland utforma kontrollprogram och regler för att minska risken, har Livsmedelsverket bedömt vara orimligt med tanke på de små volymer som säljs av opastöriserad mjölk.

– Men vi har inte räknat i detalj på ett sånt kontrollsystem, säger Mats Lindblad.

Det finns de som anser att opastöriserad mjölk är mer hälsosamt, så länge hygienen är bra. Har ni tagit hänsyn till det?

– Det finns ett visst stöd för de påståendena när det gäller att motverka allergier. Men där har vi bedömt att risken för att drabbas av ehec överväger.

Kan inte människor göra den riskbedömningen själva?

– Som konsument ska man kunna köpa sina livsmedel och inte behöva göra sådana bedömningar. Även på en gård ska man kunna lita på att det är säkra livsmedel.

 

Läs om Hugo Rudebrant, 7, som är laktosintolerant men kan dricka opastöriserad mjölk i Land Lantbruk som kommer ut i dag fredag.
På måndag, 11 november klockan 13.00, kan du chatta med Livsmedelsverkets Mats Lindblad här på lantbruk.com. Redan nu kan du skicka in dina frågor till camilla.olsson@lrfmedia.lrf.se.

Så säger remissvaren om ett förbud

  • Smittskyddsinstitutet: "SMI stöder detta baserat på den beskrivning av faror och risker som Livsmedelsverket gör, men även baserat på den erfarenhet av utbrottsutredningar som SMI har."
  • Eldrimner: "Vi ser i stället fram emot en fördjupad dialog mellan näringen och myndigheten för att nå fram till ett bredare underlag om såväl problem som fördelar med obehandlad mjölk. Det är viktigt att den kan produceras och säljas under säkra former i framtiden."
  • LRF Mjölk: "LRF Mjölk anser att mjölk ska vara så naturlig och opåverkad som möjligt men inte på bekostnad av livsmedelssäkerheten. /.../ Även om få fall av allvarliga sjukdomar är förknippade med opastöriserad mjölk, så innebär det en onödig risk. I synnerhet som det vetenskapliga stödet fortfarande är svagt för att opastöriserad mjölk skulle ha positiva hälsoeffekter."
  • Länsstyrelsen i Jämtland: "Upphävandet omöjliggör leveranser av små mängder mjölk direkt till konsument på gården. /.../ I stället för förbud kan krav på en liknande anvisning om risker och tillredning som ska medfölja musslor och råmjölk, ställas även vid leverans av obehandlad mjölk."

Relaterade artiklar

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen