Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 24 september 2018

Fritt fram att använda tillväxtreglerande medel

För första gången kan även svenska rapsodlare använda tillväxtreglerande medel för att gynna övervintringen i höstraps – något som kan vara extra viktigt just i år.

 Nytt för i år är att svenska odlare får använda tillväxtreglerande medel för höstraps.
Nytt för i år är att svenska odlare får använda tillväxtreglerande medel för höstraps. FOTO: Anders Fällman

Generellt goda förhållanden i höst kan leda till att årets höstrapsareal blir den största eller den näst största någonsin, enligt Sveriges frö- och oljeväxtodlare.

Kväve kvar i marken

Det innebar att många kunde så i tid och att många höstrapsbestånd är kraftiga. Därför kan de nya registreringarna av tillväxtreglerande medel komma extra väl till pass i år.

– Många fält har fått en flygande start och det är ganska mycket restkväve kvar i marken efter de dåliga spannmålsskördarna. Med regn släpper kvävet då kan man behöva bromsa rapsen, säger Albin Gunnarson.

Överlever vintern bättre

Förenklat så minskar tillväxtreglerarna tillväxten ovan jord och ökar den under jord, stjälksträckningen minskar och rottillväxten ökar. Därmed kan plantornas förmåga att överleva vintern bli större.

Det första medlet som registrerades i år var Caryx. Den är registrerad som en ren tillväxtreglerare med fungicideffekt. Det andra medlet, som registrerades nu i september, är Folicur Xpert. Det är registrerat som en fungicid med tillväxtreglerande effekt.

Fakta: Tillväxtreglering

Ta hänsyn till planttäthet när tillväxtreglering övervägs. Ett tjockare bestånd har större behov av att tillväxtregleras än ett tunnare.

Använd anpassade doser och kom ihåg att lämna nollrutor.

Tillväxtreglering utförs effektivast på små plantor.

En tumregel är att raps i norr som har 4 blad före 15 september bör tillväxtregleras och att raps som har 4 blad senast 25 september i södra Sverige bör tillväxtregleras.

Det kostar cirka 325 kronor per hektar inklusive körning att tillväxtreglera.

Både Caryx och Folicur Xpert går att blanda med samtliga gräsherbicider såsom Select Plus, Focus Ultra och Agil.

Medlen går inte att blanda med Belkar.

Källa: SFO

Får användas en gång

Ett tidigt sått kraftigt bestånd som gått fort fram i utvecklingen kan vara mest hjälpt av Caryx som har en starkare tillväxtreglerande effekt.

– Bor man i ett område där man har haft problem med phoma eller ljus bladfläck, vilket framför allt finns i de allra sydligaste delarna av Skåne, kanske man ska välja Folicur eftersom det är en mycket bättre fungicid än Caryx är, säger Albin Gunnarson.

Båda medlen får användas en gång vardera på hösten.

Större behov i norr

Enligt Albin Gunnarson ökar förmodligen behovet av tillväxtreglering ju längre norrut man kommer på grund av att dagarna är längre och att soltimmarna är fler. Vid gödsling med stallgödsel kan tillväxtreglering också göra det lättare att styra plantornas storlek.

Till skillnad från stråförkortning i stråsäd så innebär inte tillväxtreglering av höstraps att kvävegivan ökar.

– Vi minskar istället risken för kväveläckage och säkrar övervintringen.

”Väldigt glädjande”

Om de nya medlen används på rätt sätt tror Albin Gunnarson att den svenska medelskörden av höstraps kan öka med 300 kilo per hektar.

– Det är väldigt glädjande för svensk oljeväxtodling att vi får ta del av det här viktiga verktyget som alla våra grannländer har haft i nästan två decennier.

Relaterade artiklar

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen