Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 5 augusti 2018

Gäller arrendeavtalet som aldrig skrevs på?

Fråga: Vi har arrenderat ut vår betesmark med stall sen april 2017. Vi har upprättat ett arrendeavtal som reglerar kostnaden och övriga villkor såsom uppsägning etcetera. Detta arrendeavtal blev aldrig underskrivet av arrendatorn och nu hävdar hon att avtalet inte gäller. Hon har betalat sitt arrende varje månad punktligt. Hon motsätter sig uppsägningstiden som är tre månader. Jag har läst någonstans att avtalet är giltigt trots att hon inte skrivit på tack vare att hon betalat arrendet varje månad och därmed accepterat avtalet.

 Jessica Wieslander, jurist, LRF Konsult.
Jessica Wieslander, jurist, LRF Konsult. FOTO: Istock/LRF

Expertens svar: Du har rätt i att ett arrendeavtal kan vara giltigt utan undertecknande. I ett rättsfall från 1971 kom Högsta domstolen fram till att även om det finns ett krav på att arrendeavtal ska upprättas skriftligen, så är det inte i alla lägen tvunget att arrendatorn har undertecknat det.

Genom fortsatt brukande och betalning av arrendeavgiften ansågs arrendatorn i 1971 års fall ha accepterat villkoren i ett avtal trots att han inte undertecknat.

Däremot säger jordabalken att jordbruksarrenden ska sägas upp senast ett år före arrendetidens utgång, om avtalet träffats för minst fem år. I annat fall är uppsägningstiden åtta månader.

För att ett villkor med kortare uppsägningstid ska vara giltigt måste det ha godkänts av arrendenämnden.

Eftersom det inte finns något undertecknat avtal i ert fall utgår jag ifrån att ni inte har sökt eller beviljats någon dispens för en uppsägningstid på tre månader.

Även om du kan ha rätt i att avtalet gäller har arrendatorn därför rätt i att villkoret om tre månaders uppsägningstid inte är giltigt.

Det framgår inte av din fråga vad ni har skrivit för längd på avtalsperioden. Om ni inte har skrivit någon viss tid är perioden fem år, eftersom det inte är tillåtet med tillsvidareavtal för jordbruksarrenden.

Har ni i stället skrivit att avtalsperioden är ett år blir uppsägningstiden åtta månader. Ett jordbruksarrende som inte sägs upp i rätt tid, anses förlängt på en tid som motsvarar arrendetiden, det vill säga med ett år till i ert fall.

Dock bör ni ha i åtanke att det inte är givet att 1971 års rättsfall kan dras så långt som att arrendatorn verkligen anses ha accepterat en avtalsperiod på ett år i stället för lagens huvudregel om femåriga perioder.

Sammanfattningsvis har ni råkat skriva ett avtal som inte kommer fungera som ni tänkt och då blir ni tvungna att kompromissa. Därför bör ni antingen försöka komma överens (skriftligen) om en tidpunkt för arrendets upphörande som är acceptabel för båda parter, eller ta hjälp med att skriva ett nytt jordbruksarrende som stämmer överens med jordabalkens regler.

Jessica Wieslander,

jurist, LRF Konsult

LÄS MER: Kan jag säga upp rätten till bryggplats?

Relaterade artiklar

Till toppen