Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 14 juli 2017

Galna ko-sjukan fortsätter att infektera djur via fodret

I mer än femton år har kontrollåtgärder funnits för att stoppa galna ko-sjukan. Trots det fortsätter nya fall att blossa upp inom EU. Nu visar en ny rapport från EFSA att ursprungskällan fortfarande är fodret.

FOTO: L E Carlsson

Sedan förbudet mot att utfodra idisslare med animaliskt protein 2001 har 60 fall av galna ko-sjukan, BSE, påträffats inom EU, detta hos djur som fötts efter förbudets införande.

Med anledning av de sporadiska sjukdomsutbrotten har EU-kommissionen gett det Europeiska livsmedelssäkerhetsrådet, EFSA, i uppdrag att undersöka smittans ursprungskälla. De skulle också undersöka om det i något fall gick att utesluta att de djur som smittats inte utfodrats med BSE-kontaminerat foder.

Troligen foderburen smitta

Rapporten visar att det inte säkert går att säga exakt var smittan kommit ifrån i varje enskilt fall men att i jämförelse med andra möjliga smittokällor som föräldradjur, miljö och genetik, är fodret den mest troliga smittokällan.

I 59 av de 60 fall av galna ko-sjuka som förekommit sedan 2001 kan smittan med 66-90 procents säkerhet kopplas till fodret. Enligt rapporten kan korskontaminering via foder menat för andra djurarter, egenproducerade koncentrat eller mjölkersättning vara bakomliggande orsaker till BSE-smittan.

Svår att spåra

Arbetet med att säkert identifiera källan till BSE försvåras av att det kan dröja flera år från det att djuret kommer i kontakt med smittan till det att den visar symtom. Ofta är dokumentationen kring omgivande omständigheter flera år bakåt i tiden bristfällig på gårdar, det gör också att fodret inte kan uteslutas som möjlig källa till BSE. Det menar EFSA:s forskargrupp.

Rekommenderar förändring

Med tanke på den stora volym av ingredienser som används till boskapsfoder menar EFSA att kontrollsystemet är begränsat när det kommer till att detektera små nivåer av kontaminerat material.

Genom rapporten råder EFSA EU att fortsätta med att BSE-testa djur men att också skapa nya system för att sammanställa data från fodertester. De föreslår också att fokus lyfts lite från, vad de kallar ”sjukdomsfallens svans” utan också ser upp för nya fall av BSE och de nya former av sjukdomen som eventuellt kan uppstå.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen