Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 15 juli 2014

Gårdar slopade fossila bränslen

Tre gårdar i Östergötland har till 95 procent ersatt den fossila energiförbrukningen med förnybara alternativ. Det har skett inom ramen för projektet ”Fossilfria lantbruk” som drivs av den ideella föreningen Agro Öst och Energikontoret Östra Götaland.

Utöver den rena miljövinsten ser deltagarna i projektet nya affärsmöjligheter i ett fossilfritt lantbruk. Bland annat hamburgerkedjan Max visar intresse för fossilfritt producerade livsmedel. Och Polarbröd uppges ha köpt vetemjöl från en av de fossilfria gårdarna.
– Det finns flera nya möjligheter till mervärde med att ställa om till en fossilfri produktion. Vi ser ett stort intresse från både mindre och större företag och att vi redan idag har viktiga köpare är förstås bra och visar att det finns en efterfrågan på våra produkter. Ett lantbruk som drivs på detta sätt har också nya möjligheter att profilera sig direkt mot konsument vilket kan vara positivt om man exempelvis har en gårdsbutik, grönsaksodling eller liknande där den direkta kontakten med konsument är viktig, säger Charlotte Elander från Kasta Länsmansgård i Vadstena som ingår i projektet.
Som drivmedel har gårdarna använt RME (biodiesel av rapsolja) och till torkning och uppvärmning har träpellets och flis eldats. Användningen har motsvarat cirka 80 000 liter fossila drivmedel och eldningsolja. Dessutom har elavtal med förnyelsebar el tecknats.
Koldioxidutsläppen uppges ha minskats med sammanlagt 430 ton per år.

Relaterade artiklar

Till toppen