Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 2 april 2019

Gauchodispensen rivs upp

Mark- och miljödomstolen river upp Kemikalieinspektionens beslut att ge sockerbetsodlarna dispens för att använda sockerbetsutsäde med betningsmedlet Gaucho.

 Betodlaran får inte dispens.
Betodlaran får inte dispens. FOTO: RICKARD NILSSON

– Det är tråkigt att Mark-och miljödomstolen inte går på vår linje. Det innebär högre kostnader och en svårare situation för svensk betodling jämfört med andra länder. Man har ju Gauchobetning i Danmark till exempel, säger Jacob Bennet, ordförande för Betodlarna.

Domstolen anser dock inte att det föreligger en sådan fara för produktionen att en dispens kan ges.

”Finns andra medel”

”Med beaktande av storleken på det befarade genomsnittliga skördebortfallet och de möjligheter som finns att använda andra bekämpningsmedel kommer domstolen fram till att det inte föreligger en sådan uppenbar fara som krävs för att dispens ska kunna ges” skriver Mark-och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i sin dom.

Baserar på genomsnitt

Domstolen baserar sin bedömning på ett genomsnittligt skördebortfall på 10-15 procent vilket angivits av Kemikalieinspektionen och bortser från uppgiften att det i extrema fall kan leda till skördebortfall på 50 procent.

Förvånade och svårt att förstå

Domstolen konstaterar också att frågan om ett utökat förbud mot användning av imidakloprid har varit aktuell en längre tid innan ämnet förbjöds i maj 2018. Bland annat mot den bakgrunden anser domstolen att det är “förvånande och svårförståeligt om betodlarna ännu inte i samråd med leverantörer av alternativa bekämpningsmedel har påbörjat utarbetandet av metoder för användning av dessa.”

Risk för bin

Betningsmedlet Gaucho WS 70 innehåller neonikotinoiden imidaklorid som anses utgöra en risk för bin. Därför utökades förbudet mot användning av ämnet i EU förra året. Flera EU-länder har gett odlare dispens för att använda växtskyddsmedel med det verksamma ämnet, andra har länder har nekat dispens.

Kommer efter överklagan

Domen kommer efter att Naturskyddsföreningen, Sveriges Biodlares Riksförbund och en privatperson överklagat Kemikalieinspektionens beslut om dispens. Betodlarna framhöll bland annat att de klagande inte hade klagorätt och inte hade överklagat i rätt tid, men för detta fick de inget gehör av domstolen.

Utsäde med annan behandling

När domstolen i början av månaden beslutade om inhibition, att Kemikalienspektionens dispens inte fick verkställas i väntan på dom, bestämde Betodlarna och Nordic Sugar sig för att beställa utsäde till hela odlarkåren som är behandlat med betningsmedlet Force istället för Gaucho. Det på grund av brådskan att få fram ett godkänt frö inför vårsådden.

LÄS MER: Fortsatt stopp för Gauchodispens

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen