Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 27 februari 2019

Generationsskifte blir lösningen efter konkurs

Det blir ett generationsskifte på gården efter den konkurs som i januari drabbade Slutgödning i Istrum AB. Det nya bolaget kommer enbart att ta över dikouppfödningen.

 Det blir ägarens dotter Johanna Catoni och hennes sambo som driver verksamheten vidare efter att Slutgödning i Istrum AB gått i konkurs. Nya bolaget som tar över kommer att inrikta sig på dikobesättningen.
Det blir ägarens dotter Johanna Catoni och hennes sambo som driver verksamheten vidare efter att Slutgödning i Istrum AB gått i konkurs. Nya bolaget som tar över kommer att inrikta sig på dikobesättningen. FOTO: Janne Andersson

På onsdagen föll den sista formella detaljen på plats beträffande överlåtandet av konkursboet efter Slutgödning i Istrum AB som vid tidpunkten för konkursen hade ett 1 000-tal nötkreatur för uppfödning.

Det blir ägarens dotter Johanna Catoni som tillsammans med sambon Andreas Lindqvist i ett nystartat bolag tar över den del av verksamheten som omfattar dikorna och deras avkommor, totalt cirka 500 djur. Deras bolag har slutit eller står i begrepp att sluta nya arrendeavtal med berörda markägare.

Inget självklart beslut

– Båda har varit med i verksamheten under lång tid och vet vad de ger sig in i. Det har inte varit något självklart beslut för dem att ta över eftersom det kräver stora insatser och uppoffringar. Men de är unga människor som älskar det här jobbet, säger advokat Bengt Ringqvist som är konkursförvaltare.

Överlåtandet är godkänt av såväl huvudkreditgivaren Landshypotek som av Tillsynsmyndigheten i konkurser. Den egentliga tillträdesdagen för det nya ägarbolaget var redan den 13 februari men det var först på onsdagen som det hela kunde offentliggöras sedan en sista formalitet kommit på plats.

Har flyttat maskinavtal

Konkursförvaltaren har även arbetat med att flytta en rad maskinavtal med tre olika kreditgivare till det nya bolaget som övertar en del av avbetalningskontrakten.

– Det förtjänar att betonas att vi inte har hittat något otillbörligt i sättet på vilket det gamla bolaget försattes i konkurs. Nu kommer vi att gå igenom bokföringen för att förhoppningsvis kunna lämna en förvaltarberättelse om sex månader, säger Bengt Ringqvist.

Utlöstes av foderbrist

Ungefär halva verksamheten i Slutgödning i Istrum AB har omfattat uppfödning av mjölkrastjurar med äganderättsförbehåll för Skövde Slakteri. Dessa är delvis flyttade till andra gårdar och det blir nu en sak mellan slakteriet och det nya bolaget hur de kvarvarande tjurarna ska hanteras.

Konkursen utlöstes av foderbristen efter fjolårets torra sommar och det höga priset på den spannmål som måste köpas in.

Enda lösningen

– Jag är jätteglad att verksamheten kan fortsätta om än i bantad omfattning. I ärlighetens namn ska sägas att den lösning som nu är på plats egentligen var den enda tänkbara, säger Bengt Ringqvist.

Den gårdsbutik under namnet Smakfullt som drevs som dotterbolag till Slutgödning i Istrum AB har varit stängd sedan konkursen och det bolaget hanteras i en separat konkurs.

Osäkert om gårdsbutik

– Vi har värderat tillgångarna där. Känslan är att butiken inte kommer att leva vidare i tidigare skepnad utan i så fall i någon annan form, säger Bengt Ringqvist.

Land Lantbruk har varit i kontakt med Johanna Catoni som inte vill lämna några kommentarer kring det nya bolaget och dess verksamhet.

LÄS MER: En av landets största uppfödare i konkursLÄS MER: Nytt bolag tar över efter konkursLÄS MER: Efter konkursen – letar foder och nya gårdar till djur

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen