Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 27 juni 2014

GMO-fritt fortsatt Arlakrav

GMO-fri soja blir ett krav för svenska Arlabönder även i år. Men ersättningen höjs till 2,6 öre per kilo mjölk vilket är mer än en fördubbling mot förra året.

Sverige är det enda land där Arla ställer krav om att den soja som används i fodret ska vara fri från GMO, något som är ett ständigt återkommande diskussionsämne. Det senaste året har även diskussionen om hur mycket GMO-fri soja kostar bönderna varit het.

Nu har Arlas styrelse enats om att svenska Arlabönder ska få en ersättning med 2,6 öre, lite mer än dubbelt mot förra året. Då fick Arla-bönderna 1,2 öre i GMO-tillägg per kilo mjölk – en ersättning som nu kompletteras med ett tillägg för förra året på 0,5 öre.

Till skillnad mot tidigare kommer ersättningen betalas ut löpande – och inte som tidigare efter årets slut.

GMO-tillägget på 2,6 öre har, enligt Arla, beräknats efter foderanvändning, internationella priser med mera och granskats av konsultbolaget KPMG, något som möjligen visar frågans känslighet.

– Hela styrelsen står bakom beslutet om en kostnadsersättning i Sverige, och vi känner oss trygga med det underlag som tagits fram och dessutom granskats av KPMG. Det är oerhört viktigt att vi ger våra medlemmar i alla länder en rättvis betalning, säger Arlas ordförande Åke Hantoft.

Frågan om GMO är nu extra känslig inom sedan LRF Mjölk i vintras beslöt att ta bort sin policy som stoppade användningen. Tidigare kunde Arla hänvisa till gemensamma svenska regler vilket inte längre är möjligt.

Många danska representanter menar bland annat att ersättningen är en nationell angelägenhet som övriga medlemmar inte ska behöva vara med och betala. I andra änden finns representanter som talar om en stark oro för negativa konsumentreaktioner om Arla som enda svenska mejeri skulle acceptera GMO-sojan. Något som då skulle kunna påverka Arla i Sverige negativt.

Fakta: Arla och GMO

  • GMO-tillägg 2013: Totalt 1,7 öre per kilo mjölk. 1,2 öre är redan utbetalt på årsavräkningen i mars 2014.
  • GMO-tillägg 2014: 2,6 öre per kilo mjölk.
  • Ersättningen ska betalas ut löpande, och inte som tidigare på årsavräkningen.

Relaterade artiklar

Till toppen