Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 20 november 2015

GMO-teknik utan främmande DNA i slutprodukten

Jordbruksverket har godkänt en ny tillämpning av genteknik. Den avgörande skillnaden mellan klassisk GMO och den nya tekniken, CRISPR-Cas9, är att den sistnämnda inte har främmande DNA i slutprodukten. Tillståndet gäller i Sverige, i väntan på EU:s tolkning.

På SLU provas tekniken på backtrav, eftersom den växten är besläktad med oljeväxter. I förlängningen vill man utveckla en metod för produktion av hybridutsäde. SLU kan också tänka sig en utveckling för andra grödor.
På SLU provas tekniken på backtrav, eftersom den växten är besläktad med oljeväxter. I förlängningen vill man utveckla en metod för produktion av hybridutsäde. SLU kan också tänka sig en utveckling för andra grödor. FOTO: Wikimedia

CRISPR-Cas9 är en genteknisk metod, utvecklad av forskare i Umeå. Den kan tillämpas inom medicinen och den har en intressant potential i växtförädling.

Metoden klassas som relativt enkel att jobba med och därför har den på kort tid blivit mycket populär.

Klipper i DNA

Till skillnad från klassisk GMO-teknik, där man tillför hela arvsanlag som ger växten nya egenskaper bygger den nya tekniken på att forskarna tillför en sorts gen-sax som "klipper” i DNA strängen och orsakar små förändringar, så kallade punktmutationer.

Tillsammans med gen-saxen tillförs också en guidemolekyl som gör att forskarna kan rikta saxen mot ett visst arvsanlag. När gen-saxen har gjort sitt jobb kan den korsas bort så att endast punktmutationerna finns kvar.

Inte lika kraftfull

Tekniken är inte lika kraftfull som klassisk GMO, där man "klistrar in” en önskvärd ny egenskap.

– Vi använder metoden för att stänga av en eller flera gener eller ändra deras uttryck. Så till vida är den nya metoden en precisare och snabbare variant av klassisk förädlingsteknik, som skapar tusentals slumpvisa mutationer, förklarar SLU-forskaren Jens Sundström.

När forskaren eller förädlaren har fått önskade egenskaper i organismen ”tar man ut saxen" och främmande DNA finns inte längre i avkomman.

Andra grödor

– På SLU provar vi tekniken på växten backtrav, eftersom den är besläktad med oljeväxter och för att vi i förlängningen vill utveckla metod för produktion av hybridutsäde. Man kan också tänka sig en utveckling för andra grödor, säger Jens Sundström.

Jordbruksverket ansåg att universiteten behövde få besked och det har man gjort genom att utifrån GMO-lagstiftningens definitioner tolka att växter framtagna med den CRISPR/Cas9-metod som universiteten har använt inte omfattas av GMO-lagstiftningen.

Inte godkänt användningen

– Vi har inte godkänt användningen. Det är en viktig distinktion, förklarar Staffan Eklöf, handläggare på Jordbruksverket.

– De växter som universiteten vill ta fram som innehåller främmande DNA bedömer vi omfattas av lagstiftningen. Det betyder att de måste prövas av oss och de är förbjudna tills vi har gett ett godkännande.

Samtidigt pågår arbetet med att utreda hur EU:s nya direktiv ska bli till svensk lag. Som lantbruk.com tidigare skrivit har regeringen givit uppdraget till Birgitta Eilemar, ordförande i gentekniknämnden och en av landets mest meriterade jurister. Senast 1 mars 2016 ska hon redovisa hur Sverige bör hantera den nya möjlighet som i år har öppnats för alla EU-länder: Att själva bestämma om de vill förbjuda odlingen av genetiskt modifierade grödor inom sina territorier. Detta trots att ett godkännande redan kan finnas på EU-nivå.

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen