Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 13 maj 2018

Gödselhanteringen ett växande problem

Nederländerna är EU:s fjärde största mjölkproducent med omkring 1,7 miljoner mjölkkor. När mjölkkvoterna avskaffades 2013 tog många mjölkbönder chansen att öka sin produktion – något som har ökat problemet med att hantera all gödsel.

FOTO: Maria Törner

Tidigare har Nederländerna undantagits från nitritdirektivet och tillåtits att sprida upp till 250 kilo kväve per hektar. Villkoret för undantaget var att fosforinnehållet totalt inte fick överstiga 173 000 ton per år.

Men efter att mjölkkvoterna avskaffats 2013 har mjölkproduktionen ökat i landet och fosfortaket överskridits.

Åtgärdsplan

Därför införde landets regering en åtgärdsplan som innebar att bönder som levererade mjölk för konsumtion eller processning tvingas minska sin besättningsstorlek.

Sanktionerna innebär att cirka 10 procent av landets nötkreatur därför måste slaktas eller exporteras. Gårdar som inte når målet kan bötfällas.

1984 gjordes liknande insatser mot landets kyckling- och grisindustri för att bromsa dess kraftiga tillväxt.

FAKTA: Nederländsk mjölkproduktion

Antal mjölkkor: 1,7 miljoner.

Antal mjölkgårdar: 17 500.

Medelbesättning: 89 kor.

Betesdrift: 80 procent av gårdarna har betesdrift.

Export av mjölkprodukter: 20 procent exporteras utanför EU, 45 procent exporteras inom EU och 35 procent stannar på den inhemska marknaden. Exportvärdet av holländska mejeriprodukter är 7,8 miljarder euro.

Antal mejerier: 53.

Arbetstillfällen: 45 000.

Mjölkgårdar med solpaneler: 19 procent.

Priser på mark: cirka 70 000 euro per hektar.

Landets yta: 41 543 km2.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen