Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 13 oktober 2019

GPS:en guidar till privat väg - men vem har ansvaret?

Vad ger anordnaren av GPS-anvisningar rätt att anvisa fordonstrafik till helt privata vägar? I detta fall rör det sig om en före detta ”byväg”, numera endast avsedd för traktortransporter vid tjänligt väglag. Sedan GPS introducerades händer det att den används av såväl tung trafik som utryckningsfordon trots låg bärighet och smala partier, liksom att den frekventeras alltmer av fritidsfolket. Vem bär ansvaret om det inträffar en olycka och vem ansvarar om vägen skadas?

 Juristen Jessica Wieslander svarar på läsarnas frågor i Land Lantbruk.
Juristen Jessica Wieslander svarar på läsarnas frågor i Land Lantbruk. FOTO: Istock/privat

Svar: Jag känner inte till något fall där en domstol prövat vilken inverkan GPS och vägbeskrivningar kan ha på ett eventuellt skadestånd. Svaret till dig får därför bli en kvalificerad gissning.

Inledningsvis skulle nog navigationsföretaget inte hålla med om att man ”anvisar” fordonstrafik till den privata vägen. Företagen sammanställer information från ett stort antal källor, som bland annat kartmaterial, satellitfoton och en mängd andra uppgifter såsom hastighetsbegränsningar, fartkameror och det aktuella trafikläget.

Det går inte att förbjuda någon att framställa en karta där vägen syns och jag antar att själva kartan inte är problemet utan den mer aktiva styrningen dit som GPS-tjänster innebär.

I villkoren för åtminstone ett välkänt navigationssystem finns avsnitt där användaren uppmanas att följa tillämpliga lagar och vägskyltar, särskilt sådana som avser fordonets mått, vikt och typ av nyttolast, att företaget inte garanterar att ruttförslag är korrekta och därför inte kan hållas skadeståndsskyldigt för påföljder som uppkommer om lagar och regler inte följs.

Friskrivningsklausuler är inte alltid giltiga, men här tror jag navigationsföretaget skulle klara sig. Trafikanters skyldighet att känna till och respektera trafikregler och skyltar är långtgående. Därför skulle en vårdslös bilist sannolikt inte komma långt genom att skylla på GPSen.

Att vägen finns med i en karttjänst inverkar inte på er rätt att stänga av eller begränsa vägen för obehörig motortrafik. Av bland annat den anledningen tror jag att även ni som väghållare skulle stå er ganska slätt om ni skulle stämma navigationsföretaget för att vägen skadas. Det ansvaret ligger även fortsättningsvis på den av bilisten eller väghållaren som agerat vårdslöst.

Ett mer handfast råd är att du går in där Lantmäteriet samlat länkar till de största navigationsföretagen. Om du rapporterar till dem att vägen är enskild och inte farbar tror jag att du kommit en bra bit mot att lösa problemet.

Jessica Wieslander,

Jurist, Berggren & Stoltz

LÄS MER: Fråga experten: ”Vilken gräns gäller egentligen?”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen