Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 13 oktober 2019

Grannarna väckte liv i dikningsföreningen

I takt med att vattnet gjorde marken allt svårare att bruka insåg mjölkbonden Fredrik Fröjd att någon var tvungen att ta tag i dikningsföretaget.

 Fredrik Fröjd har tillsammans med sina grannar startat om ett dikningsföretag som legat vilande i 40 år.
Fredrik Fröjd har tillsammans med sina grannar startat om ett dikningsföretag som legat vilande i 40 år. FOTO: Privat

– Vi hade grävt en del själva men vi kom bara till fastighetsgränsen och det räckte inte för att få bort vattnet, säger Fredrik Fröjd.

För fem år sedan startade han därför tillsammans med sina grannar om det dikningsföretag som legat vilande i lite drygt 40 år. Samtliga av styrelsemedlemmarna hade vid det laget avlidit och flera av fastigheterna hade bytt ägare.

– Det krävdes lite detektivarbete för att få fram alla delägare i dikningsföretaget, säger Fredrik Fröjd.

När de lyckats reda ut vilka alla delägare var bjöd de in till ett första årsmöte.

– Vi tog hjälp av Länsstyrelsen för att hålla ett första möte och där bildade vi sedan en ny styrelse.

Lagen har varit till stort stöd

I dagsläget är de 72 delägare och Fredrik Fröjd berättar att det ibland varit svårt att enas om allt.

– Alla har olika åsikter och man får respektera varandras åsikter. Men vi tog hjälp av den facklitteratur som finns om att äga och förvalta diken och lagen är rätt tydlig om vad som gäller. Det är svårt att hindra någon som vill leda bort vatten, säger

Bättre skördar på alla grödor

Fem år efter nybildandet har dikningsföretaget röjt upp i samtliga diken och även sett till att slänterna runt dikena är rena och utan träd. 

– Jag är helnöjd och jag har fått mycket bättre skördar på samtliga grödor. Vi har även haft en del problem med bäver här men nu finns det en styrelse som kan ta tag i problemet, säger Fredrik Fröjd.

FAKTA: Fredrik Fröjds bästa tips 

– Sök hjälp av Länsstyrelsen för det finns hjälp att få om du vill starta igång ett dikesföretag.  

– Se till att gå hela sträckan så ni ser vart problemen finns och vad som behöver åtgärdas. 

– En bra grej som vi gjorde var att vi tog hjälp av en redovisningsfirma som sköter ekonomin och skickar fakturor och kallelser med mera. Kostnaden för detta delas mellan alla ägarna i stället för att någon ska lägga massa ideell arbetstid på detta.  

Relaterade artiklar

Till toppen