Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 23 mars 2015

Greppa näringen minskar utsläppen i Östersjön

Rådgivningsprogrammet Greppa näringen ger resultat. Det har forskare vid AgriFoods Economic Centre på Lunds universitet kommit fram till.

Forskarna vid Lunds universitet har tittat närmare på nyttan med rådgivningsprogrammet Greppa näringen. Rådgivningsprogrammet har bidragit till minskat kväveläckage i Östersjön, anser forskarna.
Bild 1/2Forskarna vid Lunds universitet har tittat närmare på nyttan med rådgivningsprogrammet Greppa näringen. Rådgivningsprogrammet har bidragit till minskat kväveläckage i Östersjön, anser forskarna. FOTO: Jörgen Hildebrandt
Enligt forskare vid Lunds universitet har rådgivningsprogrammet Greppa näringen lett till minskat kväveläckage i Östersjön.
Bild 2/2Enligt forskare vid Lunds universitet har rådgivningsprogrammet Greppa näringen lett till minskat kväveläckage i Östersjön. FOTO: Maria Fermvik

Sedan starten 2001 har många lantbrukare fått besök av Greppa näringen. Rådgivningsprogrammet har hunnit med 50 000 rådgivningsbesök runt om i landet men det är först nu som nyttan med programmet har undersökts. Forskare vid AgriFoods Economics Centre, vid Lunds universitet, har gjort en utvärdering och kommit fram till att Greppa näringen gör skillnad.

Effektivare och bättre resultat

Forskarna har främst tittat på växtnäringsbesöken och kommit fram till att rådgivningen effektiviserar gödslingen och det ger ett bättre skörderesultat och högre förädlingsvärden.

– Rådgivningen påverkar dock inte mängden gödsel som används utan istället används gödseln på ett bättre sätt; ett sätt som gör att skördarna ökar. Vi hittar inga effekter på varken inflödet av konstgödsel eller på företagens kostnader, säger Sören Höjgård, nationalekonom och medförfattare till studien, i ett uttalande.

Studien ser ett samband mellan ökad rådgivning och minskad växtnäringsförlust, något som innebär att kväveläckaget till Östersjön minskar.

Vetat om nyttan tidigare

– Det är första gången ekonomer tittar på Greppa näringen och kopplar gårdarnas ekonomiska resultat till rådgivningen. Det är kul för oss att man får svart på vitt att det är bra för gården och miljön, säger Josefin Kihlberg, kommunikationsansvarig på Greppa Näringen.

Enligt Josefin Kihlberg har organisationen kring Greppa näringen sedan tidigare vetat om nyttan med rådgivningen men utan att ha haft så tydliga siffror på det. Däremot var högre skörderesultat en nyhet.

– Det var en nyhet för oss att titta på hur det ekonomiska utfallet faktiskt har blivit på gårdarna. Vi ska se vad vi kan göra för att ta fram fler siffror för ekonomin på gårdarna i framtiden.

Fakta: Greppa näringen

  • Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.
  • Ytterst ansvarar Jordbruksverket för projektet och finansieringen sker med hjälp av det svenska Landsbygdsprogrammet och återförda miljöskatter.
  • Mål med projektet är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

Källa: Greppa Näringen

Relaterade artiklar

Till toppen