Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 19 september 2018

Grundvatten under normalnivå

På många ställen har grundvattnet i små magasin sjunkit ytterligare sedan augusti.

 Grundvattennivåerna är på sina håll mycket under de normala för årstiden.
Grundvattennivåerna är på sina håll mycket under de normala för årstiden. FOTO: SGU/Mostphotots

Grundvattennivåerna för september har sjunkit ännu mer sedan augusti, det visar mätningarna från Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Förutom i sydvästra Sverige, där nivåerna har stigit något, har grundvattennivåerna i de små magasinen, där de flesta med egen brunn tar sitt vatten, sjunkit med upp till 20 centimeter.

Läs mer: Grundvattnet ska säkras med nya metoder

Mycket under

Nivåerna i de små magasinen i norra Götaland och i nästan hela Svealand är mycket under de normala, desamma gäller för delar av Norrland.

Vissa områden normala

I övrigt är det bara vid Norrbottenkusten och delar av Bohuslän som nivåerna är normala, i övriga Sverige är de under de normala för årstiden.

Läs mer: Grundvattennivåerna är rekordlåga

Där grundvattennivåerna är låga kan grävda brunnar sina och bergborrade brunnar kan få problem med saltvatteninträngning.

Även stora magasin under

I de stora magasinen är nivåerna under de normala i stora delar av landet och i inre delarna av Svealand och Gotland är nivåerna mycket under de normala. I Södra Götaland och Norrbottenkusten är nivåerna normala.

Lokalt kan den kommunala vattenförsörjningen påverkas, som oftast tas ur de stora magasinen.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen