Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 3 november 2019

"Ha inte tjuren som en tickande bomb i besättningen"

Så länge vi hanterar djur kommer det ske olyckor, enligt Cecilia Lindahl, forskare i säker djurhantering. Men för att förebygga olyckor är det viktigt att ha en strategi, bra rutiner och undvika att ha en tjur i lösdriften.

 Cecilia Lindahl, forskare inom säker djurhantering vid forskningsinstitutet Rise.
Cecilia Lindahl, forskare inom säker djurhantering vid forskningsinstitutet Rise. FOTO: RISE

Trots säkrare mjölkningssystem och bättre utrustning sker fortfarande många olyckor vid hantering av mjölkkor. Vad beror det på?

– Det är omöjligt att göra olycksrisken noll om vi fortfarande ska ha kontakt med levande djur som har en egen vilja och i viss mån oförutsägbart beteende. Alternativet är att alltid ha en skyddande barriär mellan djur och människa men det kanske inte är den typen av djurhållning vi vill ha, utan det finns ett värde med att vara nära djuren.

Hur bör i så fall kor med nyckfullt temperament hanteras?

– Kor som är farliga att hantera bör skickas till slakt och det är viktigt att ha den strategin i hela besättningen. Även om ett djur mjölkar väldigt bra är det inte värt att behålla henne om risken är stor att det sker en olycka. För att undvika att djur blir stressade bör man själv hålla sig lugn, annars blir det en ond cirkel. Det kan också hjälpa att röra sig mycket bland djuren i sammanhang då man inte ska göra något med dem. Så att de vänjer sig vid ens närvaro även i automatiska system där man normalt inte interagerar med djuren så mycket.

Det förekommer att man har en tjur frigående bland mjölkkorna i lösdriften för att underlätta brunstpassning. Hur ser du på det?

– Det är en stor säkerhetsrisk och man bör inte ha det. Det sker ett till två dödsfall per år då personen blivit attackerad av en tjur och i de allra flesta fall handlar det om mjölkrastjurar. En tjur som alltid varit snäll kan plötsligt en dag gå till attack, det är som att ha en tickande bomb i besättningen. Men i och med att besättningarna generellt blivit större kan det vara svårare att hålla koll på brunster och tjuren är ett sätt att spara tid och pengar. Ser man ingen annan lösning måste man se till att tjuren hanteras på ett säkert sätt och att det aldrig uppstår situationer där man inte vet var den är.

 Cecilia Lindahl, forskare inom säker hantering av nötkreatur vid Rise.
Cecilia Lindahl, forskare inom säker hantering av nötkreatur vid Rise. FOTO: Privat

Vad mer bör man tänka på?

– Det bör finnas system för att kunna stänga ute tjuren vid mjölkning så att korna kan mjölkas i lugn och ro. Även minimera tiden man behöver vara inne i en kogrupp med tjur och att det finns tydliga, klara rutiner för hur tjuren ska hanteras. Särskilt om man har anställda. Man bör heller inte låta tjuren bli äldre än cirka tre år eftersom äldre tjurar brukar bli mer sturska.

Vilka alternativ finns till att använda tjur i besättningen?

– Man kan komma långt med att upptäcka brunstiga djur genom förbättrade rutiner, som att ha koll på när djur förväntas gå i brunst och göra en brunstkoll några gånger per dag. Det finns även bra hjälpmedel, till exempel aktivitetsmätare. Att se över stallmiljön är också viktigt så att den inte hindrar korna att visa sitt naturliga brunstbeteende. Hala golv kan exempelvis göra att korna inte vill rida på varandra.

Fakta: Cecilia Lindahl

Bakgrund: Husdjursagronom och senior forskare inom säkerhet i lantbruket, djurhantering, djurmiljö och djurvälfärd. Disputerat i ämnet risker och säkerhet vid hantering av nötkreatur i mjölkproduktion. Jobbat på Rise (tidigare JTI) sedan 2003.

Intressen: Musik, ridning, vara ute i naturen och fjällvandra.

Ålder: 41 år

Familj: Sambo och två bonusbarn.

Fakta: Forskning för säkrare lantbruk

· Olyckor i lantbruket har minskat något totalt sett. Men tar man hänsyn till att även antalet jordbruksföretag blivit färre har det inte skett någon minskning relativt sett.

· Vid forskningsinstitutet Rise Jordbruk och livsmedel pågår forskning för säkrare lantbruk och Cecilia Lindahl är involverad i flera projekt.

Läs mer: Glöm inte arbetsmiljön i stallbyggetLäs mer: Tio dödsolyckor inom gröna näringarna förra året

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen