Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 11 juli 2018

Halverad kornskörd väntas i Tyskland

I norra och östra Tyskland har torkan halverat kornskördarna. Det som bärgats har låg rymdvikt och hög andel skrumpna kärnor vilket ytterligare sänker skördevärdet.

 Kornskördarna höll låg rymdvikt och hög andel skrumpna kärnor
Kornskördarna höll låg rymdvikt och hög andel skrumpna kärnor FOTO: Malin Eborn

I Tysklands norra och östra delstater har torkan tagit mellan bortåt hälften av kornskörden. Det skriver spannmålschefen för det av danska DLG och svenska Lantmännen ägda HaGe Kiel, Martin Möller i ett nyhetsbrev till det tyska lantbrukssällskapet DLGs medlemmar.

Liten med bra

Särskilt illa är det i Mecklenburg-Vorpommern som ligger längs östersjökusten och söder därom i norra delen av delstaten Brandenburg (som omger Berlin). I områden med lättare jordar närmare polska gränsen gav kornet bara halv skörd. Kvaliteten har däremot varit tillfredställande. De dåliga skördeförhållandena kan få följder för kommande grödor.

Halv skörd

Södra delen av Schleswig-Holstein som ligger närmast Danmark lider av samma skräckscenario som i Mecklenburg-Vorpommern. Även här har kornet i vissa områden bara gett en halv skörd med låga hektolitervikter, mellan 58 -65 kg/hl.

Lite bättre söderut

Längre söder ut i östra Tyskland, i delstaterna Sachen, Sachen-Anhalt och Thüringen samt i Hessen i mellersta delen av västra Tyskland är läget för kornskörden aningen ljusare. Där har torkan tagit 30-35 procent av normalskörden och även här pendlar hektolitervikterna kring låga 60 kg/hl. Andelen skrumpna kärnor har varit hög i både korn och vete, det innebär ytterligare skördevärdeförluster för lantbrukarna. Då 15-20 procent av veteskördarna hade bärgats snittade proteinhalten strax över 13,5 procent.

Normalt längst i söder

I sydligaste och västligaste Tyskland, alltså i delstaterna Bayern, Baden-Würtemberg och Rheinland-Pfalz har kornet i stor sett gett normal skörd. Höstveteskördarna ligger däremot 20 procent lägre än i fjol, med acceptabla hektolitervikter men på sina håll med bristande falltal.

Många avvaktar affär

Lantbrukarna avvaktar i stor utsträckning med spannmålsaffärer, eftersom skörden för många varken uppfyller kontraktsvillkoren för kvantitet eller kvalitet.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen